PST vurderer fremdeles terrortrusselen i Norge som «høy»

Illustrasjonsfoto

Politidirektoratet har fått samtykke fra Justis- og beredskapsdepartementet til at politiet fortsatt kan være bevæpnet, det skriver politiet i en pressemelding.

Politiet kan være bevæpnet for en periode på inntil 3 måneder, regnet fra og med 20. juli 2022.

– Med bakgrunn i det gjeldende trusselbildet, har vi med samtykke fra Justis- og beredskapsdepartementet besluttet at politiet fortsatt skal være bevæpnet, sier fungerende politidirektør Håkon Skulstad.

PST vurderer terrortrusselen i Norge som «høy». Det betyr at flere aktører har evne og vilje til å gjennomføre terrorhandlinger i Norge.

Kilde – Politiet skal fortsatt være bevæpnet Politiet.no