Regjeringen bruker over 40 millioner kroner for å spre koronainformasjon til innvandrergrupper

Erna Solberg

Tilskuddet på 40 millioner kroner vil gå til mer enn 140 prosjekter rundt om i landet, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

– Frivillige organisasjoner spiller en viktig rolle for integreringen og som kanal for å nå innvandrerbefolkningen med informasjon om korona. Tilskuddet på 40 millioner kroner vil gå til mer enn 140 prosjekter rundt om i landet, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

– For at vi skal klare å stanse smitten, må informasjon og råd fra myndighetene nå ut til hele befolkningen. Det har størst virkning når informasjonen til dem som ikke kjenner det norske samfunnet så godt, skjer gjennom lokale ressurspersoner i nærmiljøene. Derfor er jeg glad for at vi nå kan støtte opp under gode lokale tiltak, sier Melby. Se hvem som får tilskudd.

Mer enn 65 millioner kroner totalt til informasjonstiltak

I 2020 ble det bevilget 26,6 millioner kroner til informasjonstiltak rettet mot innvandrerbefolkningen i regi av frivillige organisasjoner.

– Vi vet at direkte kommunikasjon og kjennskap til berørte miljøer er sentralt for å få ned smitten. Frivilligheten er en viktig samarbeidspartner og et viktig supplement til myndighetenes informasjonsarbeid, sier Libe Rieber-Mohn, direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

I desember ble det bevilget 20 millioner kroner for 2021 og nå er det bevilget ytterligere 20 millioner kroner i tilskudd til lokale informasjonstiltak. Totalt 40 millioner kroner fordeles nå til ulike organisasjoner over hele landet.

Kilde Mer enn 65 millioner kroner totalt til informasjonstiltak Regjeringen.no