Regjeringen stanser nå ankomster av nye kvoteflyktinger

FOTO STATSMINISTERENS KONTOR

Som følge av regjeringens tiltak for å begrense videre smittespredning av coronaviruset, stanses ankomsten av overføringsflyktninger (kvoteflyktninger) inntil videre. Det opplyser Kunnskapsdepartementet på hjemmesiden nå lørdag.

I 2020 er rundt 200 kommuner bedt om å bosette til sammen 5120 flyktninger. Over halvparten av de som skal bosettes, vil være overføringsflyktninger.

Det er per i dag om lag 750 overføringsflyktninger som har fått oppholdstillatelse i Norge og tildelt bosetting i en kommune, men som ikke har ankommet ennå. Innreise for disse personene stilles i bero inntil videre, skriver Kunnskapsdepartementet.

Men regjeringen prøver å berolige.

Uttak og mottak av overføringsflyktninger vil igangsettes så fort som mulig, skriver de.

Kilde – Regjeringen stanser ankomster av nye overføringsflyktninger Regjeringen.no