Sirkus FrP illustrerer Narrespillet Norsk Politikk

Det begrenser seg avgjort ikke kun til Fremskrittspartiet (FRP), men det som nylig har vært aktuelt i media og på Stortinget i forbindelse med IS-kvinnen som hentes “hjem” er svært avslørende for hvor falskt det politiske systemet er.

Hvorfor akkurat nå?

Beslutningen om å hente “hjem”, ble tatt i fjor høst. Så hvorfor hysteri og drama først nå?

Til og med FRP-vennlige Resett ser behovet for å skjønnmale renkespillet i partiet, og stiller spørsmålet: “Driver Christian Tybring Gjedde og Siv Jensen et spill for galleriet?

Svaret på ‘hvorfor nå’ er ganske enkelt: Populisme.

Carl I. Hagens “populisme

Vi lever i en tid hvor populisme har blitt et skjellsord og populistene fremstilles som en fare for demokratiet. Selv ble Carl I. Hagen tidlig anklaget for å være nettopp populist. Hva tenker han om begrepet?

I et nylig Resett-intervju sier Carl I. Hagen dette:

– Jeg har alltid vært stolt av populismen. Det betyr at du tar opp saker som folk er opptatt av. Men det betyr ikke at du skal følge folkemeningen.

Nei, der har man det. Det å følge folkemeningen har neppe noe med moderne norsk politikk å gjøre. Og kanskje representerer dette heller ikke noe særnorsk, men heller et utstrakt problem med parlamentarismen som styreform – der folkestyret (“demokratiet”) langsomt mer og mer er blitt omformet til et elitestyre.

At Carl I. Hagen i 2020 ikke føler seg bundet til populismen når det gjelder innvandring- men bare utnytter den til å skaffe seg popularitet – er ikke noe nytt. I den NRK-regisserte oppvasken etter Den Norske Forenings møte på Godlia Kino i 1995, med fullt fokus på et FRP-medlems tilstedeværelse der, viste Hagen sitt rette Janus-ansikt (video her):

Jeg synes det er beklagelig at Øystein Hedstrøm lot seg forlede til å si ja til å holde et foredrag, og vi anmoder ham om å begrense sin deltagelse og i steden ta sitt ansvar i valgkampen.

Vi tar avstand fra kontakt med slike miljøer, og vi anbefaler alle våre medlemmer og tillitsvalgte om ikke å ha noe med disse å gjøre i det hele tatt.

Men jeg vil gjerne legge til, at dette ikke kommer til å endre Fremskrittspartiets innvandrings- og flyktningepolitikk. Vi kommer ikke til å la oss kneble. Vi er fortsatt talerør for den tause majoritet.

En fedrelandsvennlig organisasjon som Den Norske Forening, som arbeidet mot masseinnvandring til landet, var altså ikke en organisasjon som Hagen og FrP ville assosieres med. Han gikk altså så langt som å se det norske folk rett i hvitøyet og innstendig be oss om å å tie og overlate saken til han.

Dessverre ser det ut til at det var det folket også gjorde. Satte sin lit til Hagen og FRP. Enkelte lever visst fortsatt i håpet.

Da venstreekstemt media stemplet organisasjonen som “høyreekstrem”, bakket Hagen – som “talerør for den tause majoritet” – ut.

Ved uthengningen av partimedlem Øystein Hedstrøm var dette muligens en skillevei for den “rabiate populismen” i FrP: – Si så langt som “mulig” det folk helst vil høre, men gjør så lite som mulig av det når du kommer i posisjon, synes melodien etter hvert å ha blitt innad i partiet for de som har ønsket en lederposisjon.

Slik skaper man inntrykk av at folket har vært med å ta avgjørelsen og blitt hørt. Det er populismen. Derivert et antall ganger mer enn det de fleste av normalt ærlige mennesker klarer å følge.

Det er tydeligvis mange FRP-fans som nå er glade for at partiet endelig er ute av regjering, fundert i håpet om at de skal kunne klare å bygge opp igjen “troverdigheten” frem til neste valg.

Det siste vi nå trenger, for å skikk på landet vårt, er nettopp det å gå på limpinnen FRP atter en gang.

Som FRPs Per Sandberg repliserte i et muligens ubetenksomt, men ubetalelig, øyeblikk på TV2:

Æ’ personlig, æ’ e’ for fri innvandring, æ'”!
“Partiet æ’ førr det.

Partiet er for innvandring, ja. Det har han helt sikkert rett i, selv om de fleste av oss ikke synes å ha fått dette med oss før i det siste.

Det var da heller ikke for innvandringskåtheten at Per ble dyttet ut i kulden av sitt parti.

Og innvandringen til Norge har aldri vært større enn siden det, på folkemunne, “innvandringskritiske” FRP kom til regjeringsroret.

FRP-ere i Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN) «ryddes ut» av partiet

Siden møtet på Godlia Kino i 1995 har FRP fortsatt å luke ut partimedlemmer som ikke passer inn i deres multikulturelle globalistiske verden.

Etter at Siv Jensen gjorde det klart at SIAN medlemmer ikke er velkomne i FRP, har NRK startet med personforfølgelse av FRP tillitsvalgte over hele Norge.

Sentralstyremedlem og innvandringspolitisk talsperson Jon Helgheim, er til Dagsavisen også klinkende klar i sin tale om SIAN-konflikten:

– Vi skal ha stor takhøyde i FRP, men jeg mener SIAN bryter med partiets politikk, og har en metodebruk og retorikk som bygger opp under et kunstig fiendebilde mellom vanlige muslimer og den øvrige befolkningen.

Samtidig er FRP sterk tilhenger av religionsfrihet, og det kommer aldri til å bli aktuelt for oss å forby islam. Jeg ser det derfor ikke som forenlig å være medlem av både SIAN og FRP.

Ifølge Lars Thorsen i SIAN, så har NRKs heksejakt en sammenheng med Siv Jensens manglende innsikt i SIANs ideologiske plattform.

Bakgrunnen for hennes uforsonlige tilnærming til borgerrettsaktivisme i regi av SIAN er trolig Filter Nyheter’s skittkasting om førstekandidaten på Nesoddens liste. Han har fått støtte lokalt, men kniv i ryggen fra Siv, skriver Thorsen.

Siv Jensen sier dette om Thorsens utspill:

– Jeg forholder meg ikke til hva SIAN måtte mene om dette. Det er jeg som er leder i FRP, og min beskjed er veldig tydelig: medlemskap i SIAN og FRP er ikke forenelig, det vil få konsekvenser.

Punkt to: muslimfiendtlige uttalelser tar vi avstand fra, og vi vil nå be våre fylkesledere om å kontakte dem det gjelder for å vurdere sanksjoner.

Ole Hovengen har vært politisk nestleder i Drammen FRP siden 2011, og var blant de 28 fra FRP som NRK skrev hadde vært aktive på Facebook-gruppen til Stopp islamiseringen av Norge (SIAN).

Fylkeslaget i FRP fjernet Hovengen fra alle politiske verv i fylket i fjor pga dette, og suspendert han de neste seks månedene. Noe som igjen betyr at han ikke kan stille til gjenvalg i fylkeslaget i mars 2020.

Konklusjon

Vi vil gå så langt som å be leseren vurdere om FRP faktisk kan ha vært kontrollert opposisjon fra dag én.

Det blir mer og mer tydelig at det er på dette nivået landet blir styrt. Et narrespill uten sidestykke.

Det finnes en kynisme og råttenskap i disse kretsene som de færreste av oss kunne tenke seg eksisterer, og enda færre vil innse selv om det etterhvert staves ut for oss alle.

Kilder: Youtube-video fra Godlia Kino og Resett-intervju med Carl I. Hagen