Slik blir rettssaken mot Høyre-politikeren Svein Ludvigsen 11. juni

Innvandringsforkjemper, frimurer og Høyre-nestor Svein Ludvigsen tiltalt for seksuelle overgrep mot unge mannlige asylsøkere.

Den tidligere fylkesmannen og fiskeriministeren Svein Ludvigsen (72) må møte i Nord-Troms tingrett 11. juni tiltalt for å ha misbrukt sin stilling som fylkesmann til å skaffe seg seksuell omgang med tre unge enslige asylsøkere ved å gi inntrykk av at han kunne gi og frata dem statsborgerskap.

Statsadvokat Tor Børge Nordmo som fører saken for påtalemyndigheten har tidligere uttalt at påtalemyndigheten mener man kan føre bevis for at det har funnet sted seksuell omgang. Overgrepene har ifølge tiltalen skjedd på flere ulike steder: Blant annet på Ludvigsens hytte, på hans bopel, på ulike hoteller og på Fylkeshuset i Tromsø.

Svein Ludvigsen som er en innbitt tilhenger av fremmedkulturell innvandring til Norge. Har tidligere uttalt at asylsøkere og ikke-etniske nordmenn beriker norsk kultur og at vi får mer mangfold.

KILDE- https://nordnorskdebatt.no/article/ogsa-kongen-forste-generasjon-en

KILDE- https://www.itromso.no/nyheter/2019/05/07/Slik-blir-rettssaken-mot-Svein-Ludvigsen-18983911.ece