Slik manipuleres våre holdninger

Ser på Resett at folk med lavere inntekt er mindre glad i bompenger.


Statens Vegvesen publiserte i januar 2020 en undersøkelse av bosatte i Oslo og Akershus sine holdninger til bompenger. Rapporten viser at de med lav inntekt er mest kritisk til bomringen. 

– Undersøkelsen har vært utført årlig siden bomringen ble åpnet i 1989 og har som formål å «kartlegge eventuelle atferds- og holdningsendringer over tid.»

_____________________________________________________________________

Vi kunne gjort som de fleste, “face-palm”, ristet på hodet og mumlet noe om at vi lurer på hvor mye som er brukt for å finne ut noe som er så opplagt, før vi litt mer oppgitt bladde videre.

Istedet spør vi heller hvorfor noen har brukt penger på å finne ut det opplagte, og hvorfor opplyse oss om det opplagte.

Svaret, tror jeg, er at målet med undersøkelesen ikke er å “kartlegge eventuelle adferds- og holdningsendringer over tid” slik de sier at det er, men heller å “forme eventuelle adferds- og holdningsendringer over tid”.

Det er slik vi, saueflokken, styres i ønsket retning. Det er ofte en ikke åpenbar bakgrunn for alt, og alltid en baktanke med det som kommer fra våre myndigheter.

For essensen i budskapet, kokt ned til det brutale, er : Bare “tapere” er imot bompenger.
Det er det som er poenget med en slik undersøkelse, å etterpå kunne formidle denne “konklusjonen”. Bakgrunnen er selvsagt at myndighetene så faren i at folk samlet seg mot bompenger nylig, i det såkalte bompengeopprøret. De vet nok bedre enn oss at det faktisk er folket som har makten når alt kommer til alt.

Trikset som brukes her er det samme som de før brukte enda mer mot dem så at masseinnvandring ikke er bra for landet. Da lød det slik:

“Lavt utdannede mest skeptisk til innvandring”.
“Gamle mest skeptisk til innvandring”.

“Folk på bygdene frykter innvandring mest”.


Dette gir argumenter og holdninger som blir ammunisjon og stilling for de lydigste av oss, nikkerne, de som på død og liv alltid skal forstå og forklare alt som kommer av pålegg og krav fra myndighetene.

Verre; det appelerer også til noe i oss som tenker selv, selvbildet antagelig, som gjør at det blir vanskeligere å identifisere seg som motstander av selv noe så ekstremt usosialt og frihetsberøvende som systemet med bompenger.
Eller å være motstander mot den ekstremt skadelige innvandringen vi har til landet. Det spiller også på stoltheten vår, og til en viss grad også forfengeligheten.

Forhåpentligvis vil du som leser se hvor utroligt stygt gjort slikt er og hva vi blir utsatt for. Det er psykologisk krigføring mot folket, mot verten faktisk, på et “høyt plan”. Høyt plan i hermetegn fordi det er ikke høyere enn vi alle kan forstå det om vi bare først legger merke til det. Legg deg dette på minnet og du vil se lignende operasjoner overalt. Det er stygt.