Startet kirkebranner fordi han var sint for at en norsk mann hadde tent på Koranen

Dombås kirke

En 28-åring er siktet i forbindelse med brannen i Dombås kirke og forsøket på å tenne på Sel kirke.

Store skader

Det ble i februar meldt om brann i Dombås kirke. Kirken har nasjonal, kulturhistorisk verdi. Det meldes i norske medier at brannen i kirken har medført store skader.

Hedmarken tingrett skriver i fengslingskjennelsen:

«Han har oppgitt som grunn til handlingene at han var sint og forbannet fordi en norsk mann har satt fyr på Koranen, uten at politiet har gjort noe med det.»

Mannen, som i følge Document.no er av utenlandsk opprinnelse, erkjente i fengslingsmøtet i går begge forholdene – både i Dombås og Sel.

Det kommer også fram i kjennelsen at han vurderes som psykisk ustabil av politiet, og at det er fare for gjentakelse dersom han løslates.

Sel kirke ble forsøkt påtent og ruter ble knust

Det var natt til 20. februar at Dombås kirke ble tent på. Kirken fikk store, innvendige skader i brannen og gjorde et sterkt inntrykk i lokalsamfunnet. Dombås kirke er en korskirke fra 1939. Den er murt av sparagmitt fra Gudbrandsdalen.

Bekymringen vokste seg større da det viste seg at også Sel kirke ble forsøkt påtent natt til 20. mars.

Sel kirke forsøkt påtent – frykter det kan skje flere plasser

Politiet gikk tidlig ut og fortalte at de ville undersøke om det var likhetstrekk mellom de to hendelsene.

Personen ble pågrepet på Dombås i natt. Han har blitt framstilt for varetektsfengsling i fire uker, og ifølge politiet innrømmet personen å stå bak begge forholdene.

Retten ga medhold i politiets begjæring.

Pågripelse ble gjort på grunn av faren for nye ildspåsettelser og faren for bevisforspillelse.

Politiet understreker at det fortsatt står igjen mye etterforskning i saken, men at de ønsker å informere om pågripelsen tidlig fordi det har vært mye bekymring i lokalsamfunnet.

Mer informasjon finner du på Kirkens arbeidsgiverorganisasjon sine nettsider.

Kilder