Steven Seagal: “Masseskytinger er ofte iscenesatt av myndighetene for å innføre strengere våpenkontroll”

I et intervju med RT så langt tilbake som i 2014 erkjenner skuespilleren Steven Seagal at han ser med mistro på alle masseskytingene rundt om i USA. Han tror noe ligger under, og at myndighetene ofte har en finger med i spillet.

Seagal stiller seg bak “Second Amendment”; et konstitusjonstillegg i USAs lov som gir enhver borger fundamental rett til å bære våpen til selvforsvar.

Det økende ubehag som vanlige mennesker opplever i hverdagen i møtet med påtvunget masseinnvandring og homokultur – kombinert med et for mange uforståelig klimahysteri -, gjør at tilliten til myndighetene utvilsomt har blitt svekket radikalt i befolkningen de siste årene.

Det gjør også sitt til at Seagals nå fem år gamle påstander om myndighetenes skjulte medvirkning i episoder med masseskytinger har fått stadig større støtte og aktualitet rundt om hos vestlige systemkritikere.

FBI-sjef: “Hold frykten levende”

Den tidligere FBI-sjefen Thomas Fuentes erkjenner i et dokumentarintervju at de føderale myndighetene trenger å “holde liv i frykten” for å rettferdiggjøre budsjettøkninger:

“If you’re submitting budget proposals for a law enforcement agency, for an intelligence agency, you’re not going to submit the proposal that ‘We won the war on terror and everything’s great,’ cuz the first thing that’s gonna happen is your budget’s gonna be cut in half. You know, it’s my opposite of Jesse Jackson’s ‘Keep Hope Alive’—it’s ‘Keep Fear Alive.’ Keep it alive.”

En vanlig taktikk synes å være å “groome” personer med psykiske lidelser til å utføre kriminelle handlinger. Dette skjedde f. eks. med Jerry Drake Varnell, en 23-åring diagnostisert med schizofreni, der FBI hjalp den sinnslidende med å lage en falsk bombe, for så senere å pågripe ham. Den fulle historien ble etter hvert kjent da foreldrene valgte å gå ut offentlig med informasjonen.

Varnell’s “feil”, og foranledningen til FBI-aksjonen, var at han muntlig hadde uttrykt sympatier med en gruppe som FBI hadde definert som høyreradikal.