Støre: Gjennom en hektisk uke i New York har jeg fremmet havvind og globale løsninger på klimakrisen

Foto fra Jonas Gahr Støre sin Facebook side.

Det er alltid en mektig opplevelse å se verden komme sammen i FN. I år var det ekstra sterkt, sier Jonas Gahr Støre i sitt innlegg på Facebook.

I en krevende tid med krig, klimaendringer og kraftmangel representerer FN-samarbeidet håp. Skal vi løse verdens store utfordringer, må vi gjøre det i fellesskap. Små og store stater, i nord og i sør, må finne sammen og jobbe fram rettferdige løsninger som tar verden i riktig retning.

FN-systemet er ikke perfekt. Og generalforsamlingen har vært preget av at Russlands president Putin brukte FN-uka til å varsle mobilisering og opptrapping av krigen i Ukraina. Det er opprørende og dypt alvorlig.

Samtidig står dette fast: Det overveldende flertallet av verdens stater søker fred og samarbeid om å løse verdens store utfordringer. Norge bruker sin stemme for å si klart ifra om brudd på FN-pakten, for å fremme fred og for å jobbe for globale løsninger på klimakrisen.

Gjennom en hektisk uke i New York har jeg hatt møter om havvind, om finansiering av fornybar energi, om havets helse og om kjente og mindre kjente konflikter i verden. På noen områder går det i gal retning, men det er fremskritt på de områdene der vi makter å forene. Så dette tar jeg med hjem fra FN; Verden står overfor enorme utfordringer, og tiden vi har foran oss, vil kreve mye av oss. Derfor skal vi hver dag jobbe for at solidariteten og viljen til å finne sammen overvinner kreftene som vil splitte og ødelegge, skriver Støre i sitt innlegg på Facebook.