Støtt oppropet for opphevelse av “rasismeparagrafen”!

Den såkalte rasismeparagrafen, § 185 i straffeloven, er et overtramp mot norske innbyggeres grunnlovsfestede ytringsfrihet (§ 100), og anvendes nå av myndighetene i økende grad for å rettsforfølge folk når de gjør motstand mot det norske Bilderberger-regimets åpenbare ødeleggelse av en tidligere sunn, velfungerende og enhetlig norsk nasjon.

En underskriftsaksjon er nylig satt i gang for å fjerne denne hat-loven som under dekke av “beskyttelse av minoriteters rettigheter” utelukkende er rettet mot den norske majoriteten og dens langsiktige interesser.

Oppropet som ligger til grunn for aksjonen er forfattet av initiativtagerne Carl Müller Frøland, idéhistoriker/forfatter, og Nina Hjerpset-Østlie, redaktør for Gjenstridig.no.

Aksjonen støttes av flere kjente professorer og andre akademikere:

 • Thorkil H. Aschehoug, jurist
 • Arnt Folgerø, pensjonert journalist
 • Stig S. Frøland, professor em. i medisin
 • Sverre Heim, professor i medisin
 • Pål Kraft, professor i psykologi
 • Vetle Lid Larssen, forfatter
 • Kjell Madsen, førstelektor i filosofi
 • Bernt T. Oftestad, professor em. i kirkehistorie
 • Jørgen Sandemose, gjesteforsker, filosofi
 • Reidun Sirevåg, professor em.
 • Erling S. Skaug, professor em. i kunstteknologi
 • Tommy Sørbø, kunsthistoriker/forfatter
 • Øystein Sørensen, professor i historie
 • Pål Veiden, 1. amanuensis sosiologi
 • Nina Witoszek, forskningsleder
 • Elin Ørjasæter, dosent i HR og arbeidsliv
 •    

Gå inn på lenken under der du kan lese det velbegrunnede oppropet, samt forhåpentligvis signere med ditt navn.

Kilde: Aksjonen Fjern “rasismeparagrafen”! på opprop.net