Terrordømt Krekar-venn utstyrt med norsk statsborgerskap går nå løs i Norge

Mandag ble muslimen, bosatt i Drammen, dømt til syv og et halvt års fengsel i terrorrettssaken i Italia.

Den muslimske Fatah Kamil Jalal har bakgrunn fra Irak, han fikk i 2018 innvilget norsk statsborgerskap. Dette var etter at han hadde vært etterforsket av italiensk politi, som del av det angivelige terrornettverket Rawti Shax, ledet av Krekar, ifølge Nettavisen som anonymiserer både navn og bilde på Fatah Kamil Jalal. D

En lov som først kan tre i kraft ved årsskiftet, vil kanskje gjøre det mulig for Norge å utlevere de to muslimene som er utstyrt med norske statsborgerskap og som er dømt i terrorrettssaken i Italia.

En italiensk domstol dømte mandag mulla Krekar til tolv års fengsel, og få timer senere ble den 63 år gamle irakiske kurderen pågrepet i sitt hjem i Oslo av Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Fem andre menn ble også funnet skyldige i terrorplanlegging og dømt til fengsel fra 7,5 til 9 års fengsel.

To av disse mennene er utstyrte med norske statsborgerskap: De er Twana Karim Rahim som er bosatt i Fredrikstad og Fatah Kamil Jalal som er bosatt i Drammen (avbildet over). Begge er opprinnelig irakere.

Norge utleverer ikke egne innbyggere til andre land, men en avtale som ble underskrevet av daværende justisminister Knut Storberget i 2006, og som kan tre i kraft ved nyttår, kan gi konsekvenser for de to muslimene, skriver Drammens Tidende.

Denne lovendringen er tatt inn i lovverket, men har ikke trådt i kraft fordi andre land har brukt lang tid på å godkjenne avtalen.

– Departementet har ikke endelig dato for når arrestordreloven vil tre i kraft for nordisk-europeiske arrestordre, men det antas at loven vil kunne tre i kraft ved årsskiftet 2019/2020, sier kommunikasjonsrådgiver Raheela Chaudhry i Justisdepartementet til Drammens Tidende.

Buskerud-muslimen sin forsvarer, advokat Solveig Høgtun, vil ikke spekulere i om lovendringen gjør at klienten vil bli utlevert.

– Det vil tiden vise. Det vil være en helhetsvurdering, sier Høgtun.

De terrordømte muslimene går nå altså rundt som frie menn i Norge, samtidig som nordmenns sikkerhet nok en gang må vike til fordel for de muslimske terroristenes ve og vel.

KILDE-https://www.aftenposten.no/norge/i/50yEBe/Ny-lov-kan-sorge-for-utlevering-av-terrordomte-nordmenn-til-Italia

KILDE-https://www.nettavisen.no/nyheter/krekar-venn-fikk-norsk-statsborgerskap-etter-at-italienske-myndigheter-tiltalte-ham-for-terrorplanlegging/3423817840.html?fbclid=IwAR2qwPwUqfz1dHRU4VrxNDWhUuyMFBIlsFOSS-QHSA_tnDJ48uMcRKiYOq4