Tyrkia-ekspert sier norsk politi bør ha planene klare for nye masseankomster av migranter

Einar Wigen, Tyrkia-ekspert og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo

Politiets utlendingsenhet er midt i en nedbemanninng. – Dersom det blir tilstander som i 2015 er vi på nåværende tidspunkt ikke bemannet til å takle det på en god nok måtet, sier leder for PFs lokallag i PU.

– Det er en veldig åpenbar mulighet at man vil få en ny flyktning-krise, sier Tyrkia-ekspert og førsteamanuensis Einar Wigen.

Torsdag i forrige uke meldte Tyrkia at de åpnet grensene mot Syria for fri passasje, og vil ikke hindre flyktninger og migranter å ta seg til Europa. Tyrkia har meldt at mer enn 76.300 migranter så langt har krysset grensa til EU, mens Hellas har svart at dette er desinformasjon, melder NTB

«De tyrkiske myndighetenes desinformasjonskampanje fortsetter. Realiteten: 10.000 mennesker er forhindret fra å ta seg inn på gresk territorium», skriver gresk UD på Twitter. 

Samtidig forteller en kilde i gresk politi til nyhetsbyrået Reuters at over 500 migranter har ankommet Lesvos, Samos og Chois i Hellas, søndag. Og IOM (FNs organisasjon for migrasjon) melder at 13.000 mennesker er i Edirne og håper å reise videre, mens flere tusen nye er på vei i buss fra Tyrkia. Flere nyhetsbyråer melder også at hundrevis av migranter er observert gående langs veier i Hellas, etter å ha krysset grensa, ifølge NTB. 

Einar Wigen, Tyrkia-ekspert og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, sier til Politiforum at han ikke vil gjette på om vi kan vente en ny migrasjonsbølge som i 2015, men han mener norsk politi bør være forberedt på akkurat dette. 

– Hadde jeg vært dem (politiet, red.anm), hadde jeg forsøkt å ha planene klare. Det er nok lurt å forberede seg på den eventualiteten. Europa har ingen infrastruktur for å håndtere dette, sier Wigen. 

– Det er en veldig åpenbar mulighet at man vil få en ny flyktningkrise, sier han. 

Norge taper kampen uten nye politiske grep

Arne Jørgen Olafsen, sjef for Politiets utlendingsenhet (PU), forteller at deres viktigste planer, dersom det kommer en ny migrant- og flyktningstrøm, er knyttet til oppbyggingen av et nasjonalt ankomstsenter i Råde. 

– Der skal vi være operative fra 1. november. Det skal også implementeres en del nye arbeidsrutiner som blant annet går på hvordan vi skal håndtere denne typen masseankomster, sier Olafsen, til Politiforum. 

– Hva gjør dere hvis man får en slik strøm før det? 

– I oktober er bygget ferdig. Så hvis det er nødvendig i oktober klarer vi det. Vi har et etterretningsapparat som forhåpentligvis gir oss varsler tidligere enn vi fikk i 2015. Hvis det skulle komme en masseankomst før oktober må vi benytte oss av de rutinene som vi har avtalt at skal gjelde for Råde, men gjøre det innenfor dagens lokaler, sier Olafsen. 

Tone Vangen, beredskapsdirektør i Politidirektoratet, skriver i en e-post til Politiforum at en situasjon med økte asylankomster vil bli håndtert etter gjeldende planverk. 

– Har Politidirektoratet planene klare hvis det kommer en ny stor migrasjons- og flyktningstrøm? 

– Politiet er en av flere samfunnsaktører som vil ha ansvar, roller og oppgaver hvis det oppstår en situasjon med økte asylankomster. Det foreligger et planverk for politiets håndtering av ekstraordinære ankomster av asylsøkere og andre migranter. En situasjon med økte ankomster vil bli håndtert i henhold til gjeldende planverk, skriver Vangen. 

Kilde- Tyrkia-ekspert sier norsk politi bør ha planene klare for nye masseankomster