Tyrkia legger ut liste på 120 nordmenn som terrorist-venner – flere marxister, sosialister og politikere på listen

Etter det ABC Nyheter kjenner til vurderer Politiets sikkerhetstjeneste (PST) for tiden den tyrkiske rapporten, og om den krever tiltak eller samtaler med de uthengte. Politiet er imidlertid foreløpig ordknappe overfor ABC Nyheter.

SVs Audun Lysbakken, Rødts Seher Aydar og professor i antropologi Thomas Hylland Eriksen er blant de mer enn 120 norske peronene som nevnes i den tyrkiske rapporten, og som beskrives som «farlige»

Tyrkia har den kurdiske organisasjonen PKK på sin terrorliste. I Tyrkia er PKK en forbudt og ulovlig organisasjon. De har bedrevet terrorvirksomhet i Tyrkia, og er derfor av Tyrkia ansett som en terrororganisasjon.

I Norge har den kurdiske terrororganisasjonen flere sympatisører. Alt fra kommunistiske politikere, kulturmarxistiske akademikere og diverse andre sosialistiske grupperinger ses ofte som hengivne sympatisører av terrororganisasjonen PKK.

Tyrkia behandler støttespillerne til PKK som terrorist-venner, og de mener at slike støttespillere er farlige av sikkerhetsmessige grunner. Dette får konsekvenser for disse 120 nordmennene som nå har havnet på den tyrkiske terrorist-listen.

Disse vil da risikere fengsel hvis de setter sine ben på Tyrkisk territorium. Listen over PKK-medlemmer og deres støttespillere – som er omtalt som terrorist-venner – er så og si bare personer tilknyttet den radikale venstresiden.

På terrorlisten figurerer således partileder Bjørnar Moxnes i paritet Rødt, samt kjente aktivister for Kurdistan som Erling Folkvord og Arnljot Ask. Dessuten finner vi Arbeiderpartiets ordfører i Rana, Geir Waage, og en lang rekke andre politisk aktive privatpersoner.

I tillegg nevnes samtlige underskrivere av et opprop i VG (13. februar 2018) som kritiserte Tyrkias angrep på den kurdiske Afrin-enklaven i Syria. Blant de 88 underskriverne av dette er blant andre Jan Erik Vold, Thomas Hylland Eriksen, Bård Larsen, Arne W. Isachsen, Terje Emberland, Shabana Rehman Gaarder, Edvard Hoem og Bernt Hagtvet. Dette sier kilder til ABC.

Det som synes å forene mange av personene som er satt opp på Tyrkias terrorliste er et farlig og skremmende venstreekstremt tankegods.

Den ideologiske fellesnevneren i ideologien deres virker å gå ut på at all islam-kritikk er hat, rasisme eller nazisme. De kaller seg for anti-rasister, hater fedrelandsnasjonalisme, og kaller ofte sine meningsmotstandere for rasister og nazister når man ikke deler deres kulturmarxistiske tankegods.

Kommunister i takt med det norske folk?

Når man ser på meningsmålingene her i Norge om dagen, så ser vi skremmende nok at kommunismen er på fremmarsj. Denne ideologien er, ved god hjelp av den røde statssubsidierte systempressen – samt et samlet hylekor innen akademia i det politisk korrekte Norge – gjenreist som stueren. Og dette bare få tiår etter kommunismens verste historiske herjinger rundt om i verden.

Det hjelper selvsagt på når flere av disse kulturmarxistene innehar nøkkelposisjoner innen media, forskningsmiljøer, skole og utdannings-vesen, samt i stillinger innen fagbevegelse og lignende.

De har også egne “kampstyrker” som kan mobiliseres i gatene dersom vanlige folk i Norge skulle ønske på fredelig demokratisk vis å demonstrere mot norske myndigheter. Et ferskt eksempel på dette er demonstrasjonen mot FNs nye migrasjonspakt, som Norge ble implementert inn i nå sist desember.

Da nemlig bekymrede borgere mobiliserte seg til en fredelig markering foran Stortinget for å vise sin motstand til FN pakten, ble dette som så mange ganger tidligere ansett som rasisme og nazisme. De rundt 150 fremmøtte ble i media omtalt som rasister og nazister som “bare ikke skjønner” hvor fin og flott FNs migrasjonspakt egentlig er, ifølge den “etablerte” sannheten i media.

Det gjør veien kort for voldsvenstre til å angripe sine meningsmotstandere. “Ingen rasister i våre gater”, er da ett av slagordene til de militante venstreekstremistene som hyles ut i gatene. Da marsjerer de “gode haterne” for å knuse sine meningsmotstanderes ytringsfrihet.

KILDE-https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2019/08/21/195603466/tyrkia-henger-ut-120-nordmenn-som-terrorist-venner?fbclid=IwAR3dMMxDHUcwNwfeOXBKS4eh2kuqCIG11ouxO5CfR4IOISnmvDzSEvGV6tM

KILDE- https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/RREM2x/norsk-statsborger-paagrepet-i-tyrkia-for-terroristvirksomhet