Under verdens mest feministiske regjering voldtas kvinner oftere enn noen gang

Antallet anmeldte voldtekter i Stockholm har økt. Første halvåret 2019 er det i politiregion Stockholm 14 prosent flere sammenlignet med samme periode forrige år, rapporterer Mitt i Stockholm.

Tallene innebærer at det for tiden anmeldes nesten 6 voldtekter hver dag i Stockholm.

– Jeg synes at det er fryktelig at stadig flere personer blir utsatte for det trauma som en voldtekt innebærer, sier Irene Svenonius (M), finansregionråd i Stockholm.

Elefanten i rommet nevnes ikke

I sine kommentarer til media unngår Svenonius behendig å nevne den åpenlyse sammenhengen mellom masseimportert fremmedkultur og voldtekt.

Derimot beklager Svenonius at gjengkriminaliteten tar mye av politiets ressurser – igjen uten å gå nærmere inn på hvem som utgjør disse gjengene.

I en undersøkelse foretatt av Svensk Television i fjor, ble det kartlagt at 58% av alle voldtektsdømte var født utenlands.

Voldtektsforbrytere født av utenlandske foreldre i Sverige, kommer i tillegg til disse 58 prosentene, dersom en skulle være interessert i å se på den totale fremmedkulturelle innflytelsen på voldtekter i nabolandet.

Fra samme undersøkelse følger noen andre karakteristika på de skremmende tallene:

  • Overrepresentasjonen av utenlandsfødte gjerningsmenn er spesielt stor i dommer for overfallsvoldtekter og gruppevoldtekter.
  • Ser man kun på overfallsvoldtekter eller forsøk på dette, er rundt åtte av ti dømte født utenfor Sverige. 40 prosent av dem hadde vært i Sverige i ett år eller mindre, og 97 av 129 dømte i slike saker er født utenfor Europa.
  • Over halvparten av de dømte er født utenfor Europa. Nesten 40 prosent er født i Midtøsten eller Afrika.

Her følger en annen statistikk på kriminalitet i Sverige som viser utviklingen over en 40-års periode:

Kilder: