Venstre-topp vil at kommunen skal sparke lærer etter negative Pride-uttalelser

Venstre-topp i Bjerke bydel, Aleksander Engevik. Foto skjemdump youtube

Aleksander Engevik går til frontalangrep med «Cancel culture», eller kanselleringskulturen på godt norsk, som innebærer at folk trekker seg unna en offentlig person grunnet uttalelser eller holdninger fra personen.

Begrepet sammenliknes også med scenenekt, en strategi hvor en person eller gruppe nektes å slippe til i den offentlige debatten.

Det er Venstre-topp i Bjerke bydel, Aleksander Engevik, som reagerer så sterkt på flere av uttalelsene læreren Anders Noreng har kommet med om Osloskolen og Pride-markering, at han nå mener kommunen burde sparke læreren.

– Dette handler ikke om politisk uenighet. Flere av tingene Anders Noreng har uttalt, er legitime politiske meninger. Det er måten disse meningene presenteres sammen med fordommer som er problemet, sier Aleksander Engevik til Dagbladet.

Han er leder i Bjerke Venstre og sitter i oppvekst- og kulturkomiteen i Oslo-bydelen.

Engevik understreker at han ikke uttaler seg på vegne av Venstre når han nå sier at Noreng bør sparkes fra jobben som lærer ved Årvoll skole i samme bydel for sine holdninger.

Reagerer

– Norengs uttalelser om at man i den norske skolen bedriver indoktrinering og trer en kjønnsideologi ned over barna, bryter både med formålsparagrafen, opplæringsloven og læreplanen, sier Engevik til Dagbladet.

Først uttalte Noreng seg i en artikkel på NRK, hvor han blant annet mente at skolen «pusher» ideologi på barn.

Redd Barna, samt samfunnsdebattant og utdannet lærer Sofie Frøysaa er blant dem som svarte Noreng på hans uttalelser om Pride og foreningen bak arrangementet.

Så svarte Noreng, sammen med Peter Risholm i Foreldrenettverket.no, på kritikken i en kronikk i VG.

I den sistnevnte kronikken har det i etterkant av publisering blitt endret en setning. Denne setningen omhandlet at en venn av den ene kronikkforfatteren satt i politiavhør i fire timer fordi hun skal ha sagt at hannkjønn ikke er hunnkjønn. Årsaken til korrigeringen er, ifølge VG, at den er upresis.

– Deler ikke ideologi

Men det er ikke bare denne feilen Engevik reagerer på, selv om han på det sterkeste etterlyser bedre kildekritikk fra en lærer.

– Jeg mente allerede etter artikkelen i NRK at han bør fjernes fra jobben som lærer i det offentlige. En av mine politiske kjepphester har lenge vært det sterke stillingsvernet i offentlig sektor. Jeg mener at dersom hans holdninger hadde kommet ut i et jobbintervju, hadde han aldri fått jobben, sier Engevik.

Dagbladet har forelagt Anders Noreng all kritikken i denne saken.

Han svarer i en kort kommentar at anklagene fra Engevik kommer av at han ikke deler Engeviks ideologi. For øvrig vil han komme med et lengre svar til Dagbladet på et seinere tidspunkt.

– Var ukomfortabel

Engevik, som selv er åpent homofil, forklarer at han som barn gikk på en skole hvor han hadde en lærer med det han opplevde som homofobiske holdninger.

– Han viste holdninger som gjorde at jeg ikke var komfortabel. For mange representerer lærerne og skolen en trygg arena hvor man skal kunne fortelle ting man kanskje ikke tør å fortelle til egne foreldre. Når en lærer offentlig viser holdninger som Noreng gjør, er ikke elevene der som enten selv er skeive – eller har foreldre som er skeive – lenger trygge, sier Engevik.

Han reagerer også på at Noreng mener en norsk offentlig skole skal være nøytral.

– Skolen skal ikke være verdinøytral og det har den heller aldri vært, sier Engevik. Dessuten så er det ingen som sier at det skal være obligatorisk for Oslobarn å gå i Pride.

Brev til skolene

I et brev fra Utdanningsetaten til skolene, inviteres alle med tilknytning til Osloskolen til å gå i toget som arrangeres etter at skoleferien har startet.

Engevik hyller direktør i Utdanningsetaten, Marte Gerhardsen, som til NRK svarte på kritikken ved å blant annet understreke at mangfold er en viktig verdi i Osloskolen og at alle ansatte og elever her skal føle at de er inkludert og en del av et fellesskap uavhengig av hvem de elsker.

Han etterlyser derimot reaksjoner fra andre ansatte ved Årvoll skole, som kan vise at dette ikke er skolens holdning.

Kilde – Bør sparke lærer etter Pride-uttalelser Dagbladet