Sigrid Z. Heiberg MDG

Når et samfunn står overfor ekstraordinære situasjoner, blir befolkningen klar over hva som er viktig.

Slik fungerer vi som individer og deretter fungerer vi som en gruppe. Det er denne måten vi har kommet gjennom kriser på før også.

Men det er nasjonalismen og fedrelandskjærligheten som sammen har vært limet i folket og den norske folkesjela.

De som er taperne er de som blir drevet av splittelsen i samfunnet. De som vil splitte og ødelegge fedrelandsnasjonalismen er Miljøpartiet De Grønne og de andre globale politiske partiene på Stortinget.

Det er de som ønsker få oss til å miste tilliten til hverandre og som vil demontere nasjonalstaten og bytte den ut med en global verdensorden. Det er de som stempler sine meningsmotstandere og sitt eget folk for klimafornektere og det som verre er.

Det er via massemedia som vi skal latterliggjøres eller rett og slett gjøres om til “ikke personer” i samfunnet, fordi vi ikke omfavner deres nye verdensorden.

Det er stort sett klimaaktivister og deres politiske medhjelpere innen akademia, høyskoler, massemedia og andre aktører som innehar forskjellige nøkkelposisjoner rundt omkring i samfunnet som står for denne agendaen.

Ofte har de det til felles at de mener at nasjonale grenser rett og slett bare er i veien, og at mennesker fra fra den tredje verden fritt burde kunne migrere til Europa og Vesten om de vil det.

Samtidig pumper de ut sin skremselspropaganda om at verden går under i år 2030 pga klimakrisen. Slik ser vi noen av de virkemidlene de tar i bruk for å skape massehysteri og panikk i befolkningen.

Klimakrisen og hysteriet er nok menneskeskapt, men klimaforandringer har vi bestandig hatt i ualminnelige tider her på kloden.

Den grønne bevegelsen har skapt klimaangst som tar fra mennesker fremtidshåpet.

Når Korona-krisen forhåpentligvis snart har lagt seg, så vil landet ha betydelige finansielle problemer i etterkant. Men det kan også fort bli en psykisk nasjonal krise på toppen av finanskrisen.

Både barn, ungdom og voksne i Norge hadde allerede før viruskrisen belastet helsevesenet her i landet pga klimaangst, depresjoner og en stor selvmordsproblematikk blant befolkningen.

Disse problemene hadde vi altså lenge før virushysteri tok oss.

Hva skjer nå videre med den nasjonale psyken i folket når denne krisen i neste omgang avblåses?

Ikke radikale nok

Sigrid Z. Heiberg tok over for Einar Wilhelmsen som ny leder av Oslo MDG. Hun kommer fra Kaupanger i Sogn og Fjordane og er utdannet samfunnsgeograf. Heiberg har vært nestleder i Oslo MDG i to år, er bystyrerepresentant og utenrikspolitisk talsperson i MDG.

Eg har blitt valgt til leder i Oslo MDG!! Så ufattelig stas – tusen tusen takk for tilliten! Og FOR eit stjernelag å få…

Posted by Sigrid Z. Heiberg on Saturday, February 29, 2020

– Den grønne bevegelsen er den som skaper håp og optimisme for meg og for stadig flere andre. MDG er det eneste partiet som tar natur og klimakrisen på alvor og tør å fronte politikken som trengs, sier hun.

– Vi er ikke for radikale, tvert imot er vi ikke radikale nok. Verden har ti år på seg for å halvere utslippene. Og det er bare for å ha en sjanse om å begrense oppvarmingen til 1,5 grader. Og selv dét er en ekstrem endring av klodens klima, sier Heiberg.

Samtidig som MDG i Oslo streber etter å bli enda mer ekstreme og mer radikale i sin kamp for klima og klimaflyktninger, så melder relativt andre moderate miljøvernere seg ut av partiet.

MDG Rogalands tidligere fylkesleder Rita Kristin Veland har trukket seg fra vervet og meldt seg ut av partiet. Hun mener partiet driver med skremselspropaganda.

– Etter 32 år velger jeg å gå ut av et parti som etter min mening nå fremstår som radikalt med sin skremselspropaganda. De fremmer skam og straff i stedet for muligheter og håp, sier Veland, som trakk seg som fylkesleder 27. januar i år etter et knapt år som leder.

Kjøttskam, flyskam, bilskam, oljeskam og jordbruksskam

Veland utdyper overfor VG at det sentrale er at hun mener MDG har blitt for byfokusert.

– Etter mitt syn må MDG ta hensyn til det ganske land og strekke ut en hånd i stedet for sånn at mange oppfatter det å straffe folk for bilkjøring og alt mulig. Det er jo ikke alle steder det er kollektivtransport å oppdrive, sier hun.

– Skam i alle former er tungt å fordøye. Kjøttskam, flyskam, bilskam, oljeskam og jordbruksskam, ramser hun opp.

Hun mener også det er naivt å sette en sluttdato for oljeindustrien.

Klimaflyktninger neste steg for masseinnvandring

Miljøpartiet De Grønne mener Norge bør ta imot klimaflyktninger.

Partiet kjemper nå også for at Norge skal gi massiv klimabistand. Selv om Norge allerede via Solberg-regjeringen i disse dager allerede ødsler ut milliarder av norske skattebetalere sine penger til diverse FN-fond og Grønne klimafond i regi av FN og EU.