Voldtektsdømt gynekolog tapte i retten etter å ha krevd at Document måtte fjerne eller anonymisere sakene om ham

Vivek Kumar Sethi - Foto fra Document

Den voldtektsdømte gynekologen Vivek Kumar Sethi skal i følge retten ha voldtatt syv pasienter i gynekologstolen. Innvandreren, som er er bosatt på Østlandet, tapte nylig i retten etter å ha krevd at nettstedet Document måtte fjerne eller anonymisere sakene om ham.

Hans advokat, Brynjar Meling, sendte på vegne av sin klient en begjæring om midlertidig forføyning til Oslo byfogdembete.

Byfogden i Oslo avviste saken. Gynekologen tapte på alle punkter og må betale nettstedets sakskostnader på 34.500 kroner.

Vivek Kumar Sethi – Foto fra Document

Både Document og nettstedets ansvarlige redaktør Hans Rustad var saksøkt.

– Dette er en viktig avgjørelse. Jeg tør ikke tenke på konsekvensene, for hele den norske pressen dersom vi hadde tapt denne saken, sier Rustad.

Avgjørelsen er prinsipielt viktig for offentlighet i rettspleien, sier Documents prosessfullmektig advokat Jon Wessel-Aas.

– Det er snakk om en alvorlig straffesak, hvor dømmende rett helt korrekt ikke har lagt noen begrensning på offentlig identifisering av domfelte. Dette et helt sentralt prinsipp i et demokratisk samfunn, sier han.

Gynekologen ble i Nordre Romerike tingrett i november i fjor, dømt til tolv års fengsel for å ha voldtatt sju pasienter. Mannen nektet straffskyld og dommen ble anket på stedet.

Gynekolog dømt for syv voldtekter krevde at retten pålegger Document å fjerne artikler

Gynekolog Vivek Kumar Sethi har engasjert advokat Brynjar Meling for å få Document til å trekke sakene avisen har publisert om ham, sier Øyvind Thuestad.

Gynekologen Vivek Kumar Sethi krevde at retten skulle pålegge Document å fjerne sakene nettavisen har publisert om dommen mot ham. Advokat Brynjar Meling hadde på vegne av sin klient sendt begjæring om midlertidig forføyning til Oslo byfogdembete, i følge Thuestad

– Sethi liker dårlig at han er navngitt, og har engasjert advokat Brynjar Meling for å få Document til å fjerne artiklene om ham.

Document publiserte også en nyhetssak om dommen mot Sethi, samt en artikkel med utdrag fra dommen.

Kilde- https://www.medier24.no/artikler/avviste-sak-document-no-far-publisere-navnet-pa-voldtektsdomt-gynekolog/485261

Kilde- https://journalisten.no/alternative-medier-document-documentno/tapte-i-retten-etter-a-ha-krevd-at-document-matte-fjerne-eller-anonymisere-sakene-om-ham/400252

Kilde- https://www.document.no/2020/02/01/vivek-kumar-sethi-domt-for-a-ha-voldtatt-syv-pasienter-i-gynekologstolen-retten-kynisk-og-beregnende/