EU vil bli like avhengig av kinesiske batterier som de var av russisk gass

Mens EU har vedtatt lover som sikrer utslippskutt, har kritikken mot tapt konkurranseevne økt i styrke.

EU innser nå at deres dysfunksjonelle utopi om det grønne skifte vil få katastrofale følger for europeisk industri.

For Kina kan bli avgjørende for om EU lykkes med det grønne skiftet i det hele tatt. I dag utkonkurrerer kinesiske selskaper grønn europeisk industri. Det vil EU ha slutt på, men hvordan det kan skje, er langt fra klart.

Når europeiske stats- og regjeringssjefer møtes til toppmøte i Det europeiske politiske fellesskap (EPC) i Granada i Spania 5. oktober, ligger det et lite hyggelig notat på bordet. Det konkluderer med at EU kan bli like avhengig av batteriimport fra Kina i 2030 som unionen inntil Ukraina-krigen var av energiimport fra Russland. 

Dokumentet, som er lekket til Reuters, konkluderer med at avhengighet av kinesiske batterier kan påvirke EUs egen evne til å utvikle en grønn industri. Derfor understrekes det at EU må komme opp med svar på denne utfordringen.

EPC-toppmøtet samler ikke bare EU-land. Norges statsminister Jonas Gahr Støre skal også delta, sammen med kolleger fra blant andre Efta-landene og kandidatland til EU.

Dystre tall

EUs handelsunderskudd vis a vis Kina er på et historisk høyt nivå. Hele 396 milliarder euro er toppen som ble nådd for 2022. EU er avhengig av Kina for en rekke råmaterialer, men importerer også solcellepaneler og el-biler. EU har varslet at unionen vil granske om Kina dumper el-biler i Europa. Det kan utløse toll som gjør el-biler dyrere for forbrukere i EU. 

Det er solcelleboom i EU. Men disse produseres i Kina til så lave priser at det presser europeisk solindustri i kne.

EU ønsker å ha et godt forhold til Kina, men redusere risikoen ved avhengighet. Det som nå skjer, mener mange analytikere, presser EU mer i retning av USAs tøffere holdning til Kina. Rett og slett fordi Kina driver en handelskrig.

Under sitt nylige besøk i Kina understreket Kommisjonens visepresident med ansvar for handel, Valdis Dombrovskis, at forholdet mellom Kina og EU er ved et veiskille. De kan skli fra hverandre. Grunnen er Kinas støtte til Russland i Ukraina-krigen, og handelsbetingelser som diskriminerer EU-selskaper.

På sin side viser Kina til at EUs karbontoll (CBAM) ikke er i tråd med WTO-reglene. Dette er en avgift som skal legges på en rekke energiintensive varer produsert i land der forurenser slipper å betale. Kina er et slikt land.