Myndigheter og media har til nå hatt en enkel jobb med å svartmale nasjonalismen. Dette selv om nasjonalisme er en genuin politisk ideologi, god som noen. Enkelt fordi trusselen for nasjonalismen så langt, fra globalismen og globale “eliter”, har vært mest synlig på det demografiske området, gjennom innvandringen.
At demografiske endringer til nå har vært mest synlig betyr ikke det samme som at elitene ikke har videre planer for å “stokke om” på verden, eller som det for mange nå ser ut som , å snu fullstendig opp ned på verden.
Du kan derfor nå være helt sikker på at de har hatt en plan – har en plan – og fortsatt har videre planer. Tenk også på at multinasjonale selskaper og globale milliardærer sine planer nødvendigvis ikke er sammenfallende med Ola Nordmann sine planer.


Globalistenes plan

Første del av planen synes å ha innebåret store demografiske endringer i Europa gjennom masseinnvandring. Antagelig for å splitte opp folket, noe vi allerede ser er i ferd med å skje selv her i Norge. Vi nærmer oss vel snart 30 % ikke-etniske i landet. God gammel splitt og hersk teknikk der altså.
Samtidig har det vært store politiske integreringer med resten av verden og Europa. Mest synlig i så måte til nå har vært EU, som snart styrer hele butikken Norge. Det er trolig derfor vi kan ha slike nolduser som dem vi har til å styre landet. De har ikke lenger reell makt. Litt som kongehuset, til stas, selv om det nå, også i politikken, blir mest fjas.

Politikerene er gode på selfies, det skal de ha.Det er ikke slik, som du kanskje har fått inntrykk av, i system-media, at nasjonalister er helt imot internasjonalt samarbeid og helst bare vil sitte her i steinrøysa og gumle gråstein for seg selv. Nasjonalisme handler selvsagt også om samarbeid med andre nasjonalstater. Tilnærmingen til EU har derfor ikke møtt veldig stor “nasjonalistisk” motstand. I hvert fall ikke den motstanden vi skulle ha sett, når det nå etterhvert går opp for oss hvor lite vi selv blir sittende igjen med av både ressurser og selvråderett.

På den demografiske siden derimot har det vært stort og høylytt motstand kan vi vel trygt si, men folkets røst, nasjonens røst, har vært systematisk undertrykt på det området. Samtidig som enkeltstemmer, som sier det som er ønskelig for myndigheten og elitene, har blitt kraftig fremhevet og belønnet overalt.

Det har da har vært lett for makten å sverte nasjonalismen ved å knytte den kun til innvandringsmotstanden, for der har nasjonalistene vært mest hørbare så langt. Et helt legitimt politisk standpunkt, motstand mot masseinnvandring, har deretter blitt fremstilt som såkalt fremmedfrykt og endog “hat”. Ordet nasjonalist har nærmest blitt et skjellsord, og store deler av befolkningen vegrer seg nå for å si sin egentlige mening om innvandringspolitikken offentlig.

Det er litt rart egentlig at “hat-bildet” av helt vanlige nordmenn som er skeptiske til innvandring har “gått hjem” slik det har gjort. Fordi det å være imot, og “hate”, andre mennesker, er ikke akkurat nordmenns sterke side. Vi vil jo mer enn gjerne hjelpe og bidra til å gjøre verden bedre der vi kan.

Når man da i tillegg får tutet ørene fulle av tårevåte historier og fortellinger om grusomme enkeltskjebner på “flukt” så blir det jo bortimot umulig for de fleste å holde hodet kaldt og tenke klart. Selv om det i realiteten er snakk om styrt masseinnvandring og økonomisk motiverte lykkejegere. Noen kaller også masseinnvandringen for en befolkningsutskifting og starten på et folkemord.

Det er utvilsomt masseinnvandring i forhold til kapasiteten vår, men en dråpe i havet for verden. Det igjen, reiser jo spørsmålet om hvorfor de mest ressurssterke skal hentes ut av MENA-land, og bli vinnere i dette globale Norges-lotteriet, som for dem har en vinnersjanse omtrent som vår lotto har for oss, bare noen få vinner, men mange av dem ender til sist likevel som tapere her. I generasjoner også ser det ut til. Det får likevel være en annen sak.

Noen så faren og advarte

Likevel, på tross av propagandaen for masseinnvandringen, var det noen som var våkne og våget å advare mot det som de trolig forstod bare var starten på et uføre for landet. Forhåpentligvis vil disse nasjonalistene etterhvert få oppreisning for det dette har kostet dem i form av hat og hets fra myndigheter, media og politisk korrekte “vaktmestere” og “nabokjerringer” i samfunnet. Nå når sannheten om hva som egentlig er på gang begynner å komme for en dag.

Kan du forresten tenke deg hvordan det er å bli hengt ut som “Nazi-frisør”/nazist i hele landet fordi man har undersøkt litt fakta om Islam og etterpå naturligvis blitt kritisk til å ta inn i landet hopetall av folk som ser på alt av hunkjønn over 9 år kun som sex-objekter og fødemaskiner. Folk som holder som høyest av alt en religion som har dødsstraff for homofili, religionskritikk og blasfemi. Amputasjoner av lemmer som straff for tyveri. Det hører jo ingensteds hjemme at man ikke har lov til å uttale skepsis til slikt svineri som Islam er. Tenk litt nøye over det.

Sosio-økonomisk global utjevning

Andre del av planen synes å være en fullstendig og offisiell utfasing av selvstyre og nasjonen Norge i sin helhet. Dette er allerede åpenbart for de som kan og vil se. Det blir også verre enn det vi allerede har snakket om.

I tillegg, nytt for de fleste skulle man anta, er at global inntektsutjevning nå står på dagsorden. Global sosial utjevning. Fattigdom, armod, arbeidsløshet, kriminalitet, dårlig helsevesen, dårlig skolegang, håpløshet og fremmedgjøring skal nå likelig fordeles ser det ut som. I hvertfall for dem som tenker litt lenger enn neste propagandasending på NRK.

Hører man for eksempel lenger om å utvikle og løfte Afrika? Nei, for det har Kina fått billig, det skal de nå ha som koloni. Hører vi lenger at alle skal ha det like godt som oss? Nei, vi hører at vi må ned i levestandard.
Vi ser nedbygging og degradering av europeiske land over hele fjøla. Global kommunisme med andre ord. I kommunsimen er det ikke så nøye om det er godt, bare det er likt. Pampene kan likevel ha det godt , men ikke alle andre.

Først nå ser vi dette tydelig, f.eks. i form av Klimakur 2030. Den planen er intet mindre enn et kjempeskritt i retning av å fullstendig rasere landet vårt slik vi kjenner det. Det landet som våre forfedre bygde opp og ivaretok på beste måte, for oss, deres egne etterkommere.
Vi har som folk kjørt konsekvent på måtehold og nøysomhet i dette landet i tusener av år. Slekt etter slekt. For å bygge det opp og gjøre det til et godt og trygt sted å leve og bo, for oss selv, og for neste generasjon. Når vi så endelig er litt heldige og får littegrann oljeinntekter og litt ekstra å rutte med, da blir vi straks straffet og fullstendig ødelagt i løpet av et par generasjoner for det. Jo takk.

Hva er nasjonalisme?

Så, da kan vi komme til poenget. Nasjonalisme er ikke fremmedfrykt og hat som de fleste systematisk har blitt hjernevasket til å tro. Nasjonalisme er å ta vare på landet sitt, seg selv og folket sitt. Det som er ditt og vårt.
Ordet nasjon kommer fra ordet natif, fødsel. Det faktum at du er født, fri, til å være din egen lykkes smed, i et land, ditt land, i en familie, din familie, i et folk, ditt folk. Hvor hver del i denne pyramiden – i hvert fall etter vår forståelse – helst skal fungere sammen og styrke hverandre, for trivsel, utvikling og vekst, til glede og nytte for alle i nasjonen.
Dette høres kanskje litt ut som AP-politikk, slik den engang var kanskje? Dette var imidlertid ikke noe AP fant opp, ideen kommer fra nasjonalismen, og AP hadde den politikken for å få makten, for det var det folket en gang var kloke nok til å ville ha, noe annet ville vært utenkelig og galskap. Det samme gjelder idag.

Nasjonalisme er å ta vare på familien sin, barna sine, bry seg om foreldrene sine, samfunnets eldre som har gjort sin plikt – ikke bebreide dem slik Sanner så skammelig nettopp gjorde. Det er kvalmende det, ikke kommentarer som motsier han i et kommentarfelt.

Det er å kjenne og forstå naboene sine, kulturen sin, tenke på vår egen fremtid, ta vare på jobben sin. Det siste er høyst aktuelt i dag når landbruket skal raseres ytterligere pga Klimakur. Dette som løsning på det som mest trolig er en klimabløff, og del av globalistenes plane. Også Oljeindustrien diskuteres avviklet om ikke så lenge, i enkelte partier. Dermed alle relaterte jobber til den bransjen. Det er ikke småtteri.

“Ja, men det er jo ikke gjennomførbart” tenker du da kanskje, når du hører dette, og håper på det beste. Nei, det er ikke gjennomførbart dersom vi vil ha et samfunn som fungerer, og ikke et U-land. Men, kan du være sikker på at det du tenker og det Statsministeren tenker er det samme? Er det helt sikkert at hun vil det beste for landet og folket? Ser det slik ut i den politikken som føres for tiden?
Denne statsministeren, en vandrende katastrofe, som kun tar råd fra folket i spørsmål som hvordan best å fylle vomma si med fast-food, på strekningen Stavanger – Oslo. Brutalt sagt, men sant. Spesielt brutalt for folket. Hun er dog ikke alene. De fleste på Stortinget synes å være av samme ulla. De er seg selv nærmest. Private selskaper og egeninteresser, etterlønn, feite pensjoner og til og med noe så usselt som regelrett svindel med reiseregninger og annen kriminalitet forekommer titt og ofte.

Nasjonalisme er lønnsomt

Videre er nasjonalisme ikke bare å yte, etterse og vedlikeholde, det gir også mye, men det beror selvsagt også på hvem vi har satt til å styre over oss. Det er viktig fordi fordelingen av overskuddet av dette samarbeidet og fellesskapet betyr mye for hvilket samfunn vi får å leve i.
Like viktig som hvordan det deles er selvsagt også hvem det deles med. Deles det i nasjonen som skapte det, eller med våre lederes internasjonale “venner”, og andre land og folkeslag, i for stor grad?

I dag bør de fleste se at i spørsmålet om ledere har vi som folk feilet grovt. Vi har vært altfor for naive og godtroende i forhold til disse klovnene som popper opp og kaller seg politikere og vil styre oss. De har helt glemt at de skal styre for oss. Likvel, vi gir dem tillit og blankofullmakt til å skru oss, igjen og igjen og igjen.
At vi ble holdt holdt for narr av FRP og Hagen i minst 30 år i innvandringsspørsmålet er bare ett eksempel på vår naivitet.
Dissenser og utskiftinger i Regjering og Storting når politikk skal iverksettes vitner også om at politikken, hvor enn den nå måtte komme fra, former de “folkevalgte” – mer enn de folkevalgte og folkets vilje former politikken. Det er mildt sagt hårreisende når man tenker litt over det. Et dukketeater og narrespill uten sidestykke. Politikken, den kommer ovenfra og utenfra, i tillfelle du lurer på det.

Typisk norsk å være god

Det ligger dessverre i det å være god og typisk norsk, som Gro Harlem Brundtland så utspekulert engang smigret oss med; å være godtroende og tro det beste om alle andre. Det er ikke alltid slik, det ville nemlig ikke vært typisk norsk å være god, om hele verden var like god. Dette må vi forstå. Vi må også forstå at verden blir ikke bedre ved at noen får det verre, eller blir dårligere.

Still krav og spørsmål

Så, hva kan vi gjøre?
Først og fremst er det på tide for oss, folket, å våge å protestere og si hva vi egentlig mener. Vi må også våge å spørre om hva i granskauen som foregår i landet, og hvem det egentlig er som styrer skuta. Hvor går kursen? Hva er målet?
Det er jobb nummer en for den som vil ta vare på landet sitt og vår egen og våres barn framtid. Det betyr at man må våkne fra dvalen og engasjere seg. Man må snakke med folk i det virkelige liv, informere og engasjere. Sviket og bedraget vi har blitt utsatt for er massivt og det er ikke noe vi lenger kjapt kan dele og like oss ut av på facebook i smug i lukkede grupper. Selvsagt er det viktig også, og det er et minimum man SKAL gjøre, men det er ikke lenger nok.

DU må på banen selv, det er kun deg selv og dem rundt deg du kan stole på.
Sammen har vi all makt i dette landet, faktisk, folkerettslig, og også etter Grunnloven.

Og – dette er viktig – du kan heller ikke overlate dette til store profeter, tenkere og “ledere” som Hans Jørgen Lysglimt eller noen andre som måtte dukke opp av ingenting med løsninger.
I en video åpner han nå for vold som løsning på problemene vi har, og han frir til nynazistene i Nordiske Motstandsbevegelsen. Alt mens vi skal sitte i ro og vente på en slags messiansk leder og redningsmann som han også fabulerer om.
Riktignok sier han mye bra, og han påpeker, som også Nordiske Motstandsbevegelsen gjør, hvor stor rolle jødiske maktpersoner har i det som som nå skjer. Det kan liksågodt være en del av spillet, som det er for å informere og hjelpe med å få sannheten ut. Det kan også være en strategi for å øke motsetningene i det som ser ut til å komme.
For det er få ting som engasjerer mer enn det som kalles anti-semittisme på den ene siden, og åpen diskusjon og kritisk tenkning omkring jødisk makt, innflytelse og ulike strategier og spill de naturligvis har, som én høyst selvbevisst og aktivistisk nasjon, på den andre siden.
Ulike folkeslag har ulike mål og ulike interesser. Jødenes religiøse mål er å styre og kontrollere alle andre nasjoner. Det må vi bare innse og ta konsekvensen av. Er vi forresten selvbevisste nok? Har vi visjoner og planer for vår fremtid?

Vårt lille land

Nordmenns primære interesse har til nå vært å leve i fred og fordragelighet med omverdenen i vårt eget lille land. Vi er ikke særlig kravstore og er fornøyd bare vi får være i fred og har det sånn passe bra. Skal vi kunne fortsette med det i fremtiden må vi nå ta oss kraftig sammen og sette foten ned før det blir for sent.
At myndighetene ser ut til å legge opp til krig og kaos kan det ikke lenger være tvil om. Det vil det også bli, om vi ikke stopper galskapen så fort som mulig. Vi trenger ikke en borgerkrig. Vi trenger bare et høyt og tydelig NEI!! Fra et våkent og nasjonalsinnet folk.

Ja, folket skal ha maken tilbake, og det kan skje i ordnede og siviliserte former, og det begynner med deg selv. HER OG NÅ. Ingen kan stoppe det norske folk i å ta vare på det vi har bygd opp, det som er vårt og ingen andres. Vi har skapt både landet og det gode samfunnet vi har, og vi har betalt og slitt for hver minste del av det, gjennom generasjoner, i årtusener.

Globalisme vs nasjonalisme

Når du nå vet mer om problemene vi står overfor, globalismen –
og løsningen, nasjonalisme, så er det bare å smile og si:


NASJONALIST? JA,VISST !


Nasjonalister gyver på,
over hele Europa.
Du er ikke alene.