Norge har pøst ut over 14 milliarder i Palestina-støtte

Først nå som terroren fra Hamas har eskalert, begynner noen politikkere og vurdere om det egentlig er så veldig smart, og fortsatt pøse på med enda flere milliarder. Selv Krf tar nå til orde for å fryse milliardstøtten til de palestinske selvstyremyndighetene.

Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet ber regjeringen stanse bistand til palestinske områder og gjøre en gjennomgang av hva norske bistandspenger går til.

Støre-regjeringen fortsetter å bruke skattepenger til å bygge opp en palestinsk stat, som er det overordnede målet med den norske innsatsen.

Norge ga nesten 14 milliarder kroner i samlet bistand til Palestina i perioden 1993-2021, ifølge Norad. Palestina har dermed fått mest av alle land som mottok norsk bistand i denne perioden. Bare i 2022 ble det utbetalt hele 667,6 millioner kroner i øremerket bistand

Samtidig legger israelske myndigheter til rette for at stadig flere israelere flytter til områdene der «Palestina» skal ligge.

Israel bomber, Norge betaler gjenoppbygging

En del av pengene til Palestina, går til å bygge opp igjen bygninger og infrastruktur som Israel har bombet i stykker i de mange krigene.

I en 51 dager lang krig i 2014 gjennomførte israelske bombefly og militære helikoptre 6000 bombeangrep mot Gaza, ifølge FN. Ødeleggelsene var massive. FN anslo at rundt 40 milliarder kroner måtte til for å bygge opp igjen private hjem, skoler, sykehus og infrastruktur.

Giverland som Norge har siden bidratt med å betale regninga. Bare i 2014 for eksempel ga Norge 95 millioner kroner som skulle gå til gjenoppbyggingen av Gaza. Hvor mye Norge kommer til og bidra med denne gangen, vil bare tiden vise.

Kilde – Norge har gitt 14,5 milliarder i Palestina-støtte Finansavisen

Kilde – Norge har brukt milliarder på et land som ikke finnes Fri Fagbevegelse