Norge bidrar med nye ferske 5,5 milliarder kroner til EUs sosiale klimafond

Arkivfoto Europeisk Ungdom. Espen Barth Eide 2018.

Artikkelen er hentet fra Energi og Klima.

Norge fikk et ultimatum fra EU da utvidelsen av EUs handel med utslippskvoter skulle inn i EØS: Dere får ikke bli med i utvidelsen av kvotehandelen om dere ikke støtter EUs sosiale klimafond, var beskjeden de fikk.

Beskjeden fra EU var tydelig, bekrefter klima- og energiminister Espen Barth Eide (Ap) overfor Energi og Klima. Det sosiale klimafondet og utvidelsen av EUs handel med utslippskvoter er en pakke. EU innlemmet blant annet skipsfarten i EUs kvotesystem (ETS). 

Dette gir EUs innovasjonsfond økte inntekter. Noe av dette ble øremerket støtte til grønne hydrogenprosjekter. Alt dette ønsket Norge å være med på, fordi skipsfarten ville ha like konkurransevilkår, og norske hydrogenbedrifter ønsker å være med i EUs hydrogenbank.

Det fikk de, men prisen er at Norge er med å finansiere dette fondet. Nå er det opptil Stortinget å si ja. I utgangspunktet var ikke forslaget fra kommisjonen om et sosialt klimafond merket «EØS-relevant».

Men i forhandlingene om å utvidelsen av ETS krevde Kommisjonen at Norge må avstå kvoter til det sosiale klimafondet og dermed være med å finansiere dette.

Norges andel 5.5 milliarder

«Den norske andelen av kvotene som overføres til Det sosiale klimafondet er ifølge Kommisjonen verdt om lag 485 millioner 2020-euro over perioden 2025–2027, noe som tilsvarer ca. 5,5 milliarder norske kroner,» skriver Klima- og miljødepartementet i proposisjon om endringer i klimakvoteloven, som ble lagt frem sist fredag.

Meningen er at fondet skal bli på hele 65 milliarder euro når det er oppe og står.

Ifølge den norske regjeringen skal kvotene både tas fra det både ETS og det nye ETSII, som er et eget kvotehandelssystem for veitransport og bygg.

Kilde – Norge bidrar med 5,5 milliarder kroner til EUs sosiale klimafond TU