17 mai og konfirmasjoner ble avblåst, men pakistanere i Oslo fikk marsjere for å feire sin nasjonaldag

Sist fredag 14. august fikk pakistanere grønt lys for å feire nasjonaldagen sin i Oslo. På bildene fra feiringen ses unge som eldre marsjere i prosesjon på Karl Johan.

Dette er langt mer enn hva nordmenn opplevde på sin nasjonaldag 3 måneder tidligere, der det lang tid i forveien ble lagt ned forbud mot å marsjere i tog.

Norskpakistanernes feiring skjer midt under en ny opptrapping av koronarestriksjonene generelt i samfunnet – der grønne områder blir gule og gule blir røde.

Denne opplagte urettferdigheten er noe vi antagelig vil se forekomme hyppigere i tiden framover: Etniske nordmenn skal stille seg bakerst i køen; underforstått pga. sin “medfødte rasisme”.

Den nå lett gjenkjennelige kommunistiske splitt-og-hersk metoden handler om å sette mange små minoriteter opp mot en store majoritet som de ønsker å knekke.

Det er oss, det etnisk norske folk, som nå regelrett skal viskes ut av historien.

Kilde: NorPac