Presten Freddy Berg går i tjeneste for Islam – I kamp mot SIAN og for mangfold allierer han seg med imam

Freddy Berg (innfelt) gjør

Presten Freddy Berg velger islam fremfor ytringsfriheten. Han valgte å feire mangfoldet i Kristiansand sammen med imam Akmal Ali Malik.

Foranledningen til markeringen var brenning av Koranen på Torvet i Kristiansand 16.november, i regi av Stopp Islamiseringen Av Norge (SIAN).

Idet Koranen ble brent og kastet i søpla, gikk venstreekstreme og islamister til fysisk angrep på SIAN.

Ludvig Nessa: Forby islam

Eksil-prest Ludvig Nessa var blant dem som holdt appell på SIAN-standen. Like før markeringen startet sa han til Vårt Land at han ikke kunne si nei når en humanetiker som Arne Tumyr hadde invitert ham til å lese juleevangeliet.

– I religionsfrihetens navn forby islam, er mitt hovedbudskap, sa Nessa.

– Stiller du deg bak brenningen av Koranen?

– Jeg har ingen problemer med å brenne Koranen. Komikeren Otto Jespersen brente deler av Bibelen for noen år siden uten at det fikk noen følger. Jeg har selv invitert Jespersen til å komme på Fredrikstad torg for å gjøre det samme med Koranen, uten at han har takket ja til det, sier Nessa til Vårt land.

Tok til motmæle mot SIAN ved å feire mangfoldet i Kristiansand

Ordfører Jan Oddvar Skisland sier til NRK at det er viktigere enn noen gang å markere at byen er for alle, uansett etnisk- eller religiøs bakgrunn, kjønn, funksjonsevne og seksuell orientering.

– Vi vil støtte de som har opplevd hat og diskriminering i byen vår. Gjennom feiring av mangfold lager vi et positivt arrangement med fest og farger som fremhever glede, solidaritet og samhold, sier ordføreren.

De som stod bak arrangementet var frivillige organisasjoner, Refugees Welcome Norway, FIDA, Forum for tro og livssyn, FN-sambandet, Stiftelsen Arkivet, Kilden, Den norske kirke, ungdomspartier, Kristiansand kommune og flere offentlige og private instanser.

– Vi ønsker gjennom denne markeringen særlig å vise vår støtte og omsorg til den muslimske delen av befolkningen, men ønsker ikke å fokusere på brenningen av Koranen eller SIAN – da dette skal være et positivt arrangement med fest og farger, som fremhever glede fremfor hat og sinne, uttalte Monica Strandmyr som er kontaktperson for arrangementet.

Kilde: Tok til motmæle mot SIAN ved å feire mangfoldet i Kristiansand (Utrop)