Drammen kirkeforum fører folket inn i mørket – Sammenligner fedrelandskjærlighet med nazi-Tyskland

Tidligere sjefredaktør i Vårt Land, Helge Helge Simonnes

I Drammen har det kristne miljøet nå blitt så politisert at man ser klart og tydelig deres venstrevridde/globalistiske agenda.

Mandag 17. februar skal det i Drammen avholdes foredrag om nasjonalistisk strømning over den vestlige verden. Foredraget har den finurlige tittelen; “Uthuler populistisk politikk kristendommen?”

Arrangør er Drammen kirkeforum. Tidligere sjefredaktør i Vårt Land, Helge Simonnes, skal informere om hvor farlig det er å være fedrelandsnasjonalist og patriot. Foredraget skal avholdes i Bragernes menighetshus og er et offentlig arrangement.

Prester og raddis-teologer går ikke bare i tjeneste for mer masseinnvandring til Norge – De lefler også med Islam

Når de religiøse kreftene i Drammen setter seg i sving, så gjør de det til gangs, men det blir bare så forferdelig feil og historieløst.

Arrangøren skriver følgende om detaljene rundt foredraget som skal avholdes på mandag.

– Det går en nasjonalistisk strømning over den vestlige verden. Populistiske politikere spiller ofte på religiøse følelser i folket når de søker velgernes støtte. Det skjedde i stor grad ved de siste valgene i USA, Brasil, Polen, Italia, Ungarn og Sverige. Det er ikke første gang det skjer: Adolf Hitler oppdaget hvor effektivt slagordet «Gott mitt uns» var.

Tidligere sjefredaktør i Vårt Land, Helge Helge Simonnes belyser i foredraget hvilket ideologisk jordsmonn det røres i når det postuleres at noen raser og nasjoner er spesielt utvalgt til «Guds velsignelse».

Her greier de altså å sammenligne både Trump, Sverigedemokratene, Viktor Orbán og div andre land i Europa, som har regjeringer og politikere som kjemper i mot masseinnvandringen for nazister.

Samtidig som de selv har både prester og raddis-teologer som omfavner den totalitære ideologien Islam.
Som f.eks den venstre-ekstreme presten i kristen-Norge Ivar Flaten, som går i spissen for mer innvandring til Norge.

Ivar Flaten

I fjor valgte han å troppe opp på Strømsø-Torg sammen med hylende muslimer og andre venstreekstreme fra Drammen Rød Ungdom og Drammen Sosialistisk Ungdom. Presten Ivar Flaten troppet stolt opp til protestmarkeringen og prøvde å overdøve SIAN med slagord og høylytte protester.

– Tilhørere på torget ved jernbanestasjonen er nødvendigvis en sammensatt og lite enhetlig forsamling. Men vi var noen som kom der for å vise vår sterke motstand mot deres ideologi og holdninger.

– Kristne har et respektfullt forhold til Bibelen. Det ville vært svært ufint om noen bevisst og med fullt overlegg kastet den på bakken for å vise sin avsky mot innholdet og alle som har et sterkt forhold til Bibelen. Særlig hvis de som gjorde det på forhånd hadde brukt to timer på å fornærme og snakke stygt om kristendom og kristne, sier Flaten og fortsetter med å skryte hemningsløst av sine muslimallierte.

– Det kan likevel ikke sammenlignes med muslimers forhold til Koranen. Koranen tar man ikke i med skitne hender. Boken legges høyt opp på en hylle og behandles med den største respekt. Derfor er en bevisst og kalkulert tilsmussing av Koranen det samme som å skitne til Guds ord og hellighet. Det er ekstremt smertefullt å oppleve noe slikt for mennesker med islamsk oppdragelse og kultur, sier den islam-elskende presten.

Ikke første gang Trump får skylda for å stjele kristendommen fra venstreekstreme prester

«Chrislam»: Raddis-teolog Sunniva Gylver med kristen-muslimsk andaktsbok

I boka «Tro på tvers» utforsker forfatterne – den muslimske «skautforsvareren» Bushra Ishaq og kristenteologen Sunniva Gylver – både sin egen og den andre sin tro.  Ifølge Den Norske kirke er dette den første kristen-muslimske andaktsboka i Norge.

Til avisen Dagen sa Sunniva Gylver, som blant annet er prest i den norske kirke, tidligere programleder, trosformidler og forfatter: «Boka ønsker å bidra til å styrke samtalene om tro og trosidentitet midt i mangfoldet». Gylver legger med et lurt smil til at hun anser boka for en liten verdenssensasjon.

Raddis-teolog Sunniva Gylver

Sunniva Gylver har også tidligere begått sensasjoner, som da hun i 2006 ble den første kvinne til å tale i en norsk moské. Med sin utradisjonelle framtoning framstår Gylver nærmest som multikulturens yppersteprestinne.

– TRUMP KUPPER TROEN MIN


For Sunniva Gylver synes veien kort fra Kirkens korridorer til feminisme og politisk forkynnelse, som for eksempel da hun til Kirkens Nødhjelp uttalte at Donald Trump var i ferd med å kuppe troen hennes.

Den gudsforlatte norske “folkekirken” avkristner seg selv

Den norske kirke tufter ikke lenger sin ånd og sitt virke på kristendommen, men på en blanding av humanisme og kommunisme – kun med et tynt kristenferniss for de statlige bevilgningers skyld. Den norske kirke har blitt et innhult rammeverk for et ormebol som i dag langt fra representerer Gud, men… – det motsatte.

Når disse antinasjonale prestene lefler med islam og sin tolerante multireligiøsitet spør vi; hvor ble det av Bibelens første bud: «Du skal ikke ha andre guder enn meg.»?

Politisk ukorrekt konkluderer: – Fedrelandsnasjonalisme, restriktiv asylpolitikk og en politikk som setter nordmenn først, er altså uforenelig med ideologien og tankegodset til Den norske kirke.

Kilde- https://www.facebook.com/events/581893202602329/

Les også: Kirkens Bymisjon delte ut pris til dømte forbrytere som bevisst bruker ulovlige innvandrere som arbeidskraft (Politisk Ukorrekt)