FN tillater ikke at Hellas beskytter sin grense og sitt eget folk – Får ikke lov til å avskaffe asylretten

Tyrkia har åpnet portene til Europa og Hellas blir nå regelrett invadert.

Hellas ønsker midlertidig å avskaffe asylretten for ulovlige migranter. Men dette bryter altså med såkalte internasjonale konvensjoner så det vil ikke bli tillatt, kunngjør UNHCR.

Titusenvis av illegale innvandrere har de siste dagene forsøkt å tvinge seg gjennom grensen mot Hellas. Det er den tyrkiske presidenten Erdogan som står bak utviklingen. Den tyrkiske presidenten har tidligere meddelt at Europa kan vente seg millioner av nye migranter i tidene fremover, i følge BBC News.

For å få kontroll på situasjonen har Hellas påberopt seg en nødparagraf som gir EU-land rett til å søke om midlertidige tiltak i ekstreme tilfeller, som i dette tilfellet dreier seg om en voldsom tilstrømning av ulovlige innvandrere som er på fremmarsj.

Hellas har nå bestemt seg for å nekte å akseptere asylsøknader i en måned. For deretter sporenstreks sende de illegale innvandrere som klarte å presse seg gjennom grensen tilbake.

“Grensene til Hellas er den ytre grensen til Europa. Vi vil beskytte den. Igjen, ikke prøv å komme inn i Hellas ulovlig – du vil bli sendt tilbake,” skrev statsminister Kyriakos Mitsotakis på Twitter. Men nå mottar landet en kraftig irettesettelse og reprimande av FNs såkalte flyktningorgan UNHCR.

I en uttalelse fra UNHCR, uttaler de at verken FNs flyktningkonvensjon eller EU-traktaten “gir noe rettslig grunnlag for” et land å slutte å akseptere asylsøknader.

I følge FN, må Hellas også behandle asylsøknader fra de innvandrerne som lyktes med å tvinge seg igjennom grensen og som ulovlig tok seg inn i landet.

De siste dagene har filmer dukket opp fra grenseområdet, som viser store grupper av illegale innvandrermenn som hyler og skriker “Allahu akbar”, de startet branner og kaster steiner mot gresk politi.

Mandag skal en innvandrer angivelig ha blitt skutt og drept av gresk politi, men dette er noe som greske myndigheter benekter.

FN-organet UNHCR pålegger nasjonalstatene å underlegge seg FN-ordningene.

I sine formaninger til Hellas heter det. – Alle stater har rett til å kontrollere sine grenser og administrere uregelmessige bevegelser, men bør samtidig avstå fra bruk av overdreven eller uforholdsmessig makt og vedlikeholde systemer for håndtering av asylforespørsler på en ordnet måte.

Kilde- UNHCR