Innvandringskritisk prest: – Å hjelpe mennesker betyr ikke at de skal bo i Sverige permanent

Presten Axel W Karlsson og partileder Gustav Kasselstrand

Den svenske presten Axel W Karlsson, partiuavhengig toppkandidat for Alternativ for Sverige, intervjues her av partileder Gustav Kasselstrand.

Axel forteller at han har vært aktiv som prest i Den svenske kirke i nesten 40 år, og at han også jobbet i ti år i kirkens forskningsavdeling.

“Jeg har fortsatt noen ganger prestelige oppgaver som folk ber meg om. Dåp, bryllup, begravelser, samtaler og mer,” sier Axel.

Han har tidligere blitt valgt inn i kirkerådet for Sverigedemokraterna. Ved årets valg stiller han opp for Alternativ for Sverige som en partiuavhengig kandidat, noe som betyr at han ikke er medlem av noe parti, men i stedet ønsker å fungere som en samlende stemme i kirkemøtet for mennesker med forskjellige partitilhørigheter. Han støtter helhjertet Alternativ for Sveriges kirkelige program og visjoner.

Axel sier at han er en sterk tilhenger av folkekirkens idé, og at kirken gjennom historien har vært i stand til å forene landet og folket ved flere anledninger. I dag undergraves rollen som folkekirke ved at kirkeetableringen tar stilling til aktuelle politiske spørsmål, for eksempel for økt innvandring og islamisering, noe som fører til at kirken er en splittende snarere enn en samlende kraft i samfunnet.

Axel mener at Den svenske kirke bør slutte med sin immigrasjonsaktivisme, og i stedet arbeide for å lette returen av de som ikke har funnet seg selv i Sverige. Budskapet om retur har direkte bibelsk og kirkelig anvendelse.

“Jesus kom tilbake til landet sitt etter å ha flyktet til Egypt,” sier Axel.

Å hjelpe mennesker betyr ikke at de skal bo permanent i Sverige.

“Det er ikke en løsning verken for mennesker i nød, eller for Sverige. På sikt vil vi endre innvandringspolitikken som vi har hatt og som kirken har støttet.”

“De kan være med å bygge landet de kom fra, og det kan være en like viktig oppgave å hjelpe folk på veien.”

Den svenske kirke kan lette på returprosessen gjennom sitt omfattende internasjonale nettverk, sier han.

Axel oppfordrer de nasjonalistiske og konservativt tenkende menneskene som er medlemmer av Den svenske kirke, og de som eventuelt vurderer å komme tilbake etter utmeldelser, til å engasjere seg i menigheten på forskjellige måter.

Intervjuet fant sted i Listerby kirke utenfor Ronneby i Blekinge. Se intervjuet her!

Kilde: Alternativ för Sverige