Man høster som man sår – nå skal bevæpnede soldater i gatene bli vanlig

Først koran-klosser, så bevæpning av politiet. Nå er dette noe du må venne deg til også. Foto: Ove Ronny Haraldsen / Forsvaret

Heimevernet ber folk venne seg til å se soldater med våpen i gatene. – Vi vil ikke at folk skal bli redde når de ser oss.

I årets forsvarsbudsjett er det satt av mer penger til Heimevernet (HV), nærmere bestemt 1,43 milliarder kroner. Det fører blant annet til at alle HV-soldater skal ut i felt for å øve i år. Nå skal de også øve mer i byene.

I den forbindelse varsler de at de kommer til å bli vanligere å se i bybildet.

Per Gunnar Grosberghaugen
Foto: Håvard Madsbakken / Forsvaret

– Vi ser at folk flest er mindre vant til å se soldater nå enn tidligere, sier oberstløytnant og kommunikasjonssjef i HV, Per Gunnar Grosberghaugen til NRK. Per Gunnar Grosberghaugen er oberstløytnant og kommunikasjonssjef i Heimevernet.


NRK skriver:


De siste årene, blant annet som følge av terrorangrep, er det blitt vanligere i flere europeiske land å se soldater som patruljerer ute i gatene, som for eksempel i Frankrike og Belgia.

– Dagens konflikter foregår ofte i de områdene hvor folk bor, altså i byene, og da må man øve på det. Da holder det ikke lenger å bare øve i skogen, sier Grosberghaugen.

– Vi ønsker å si at det er helt normalt å se norske soldater med våpen som trener i nærmiljøet, sier Grosberghaugen.

PU kommenter: Ja, det begynner å bli noen år siden nå, at vi sist så soldater i gatene i Norge, mer enn 70. Den gang, som idag, skyldtes det mangel på respekt for lands grenser og manglende sikring av egne grenser.

Kilder: https://www.nrk.no/osloogviken/ber-folk-venne-seg-til-bevaepnede-soldater-i-gatene-1.14918928