NRK 22. juli 2011: – Det var flere skyttere på Utøya

Rett etter tragedien i 2011, var mange av AP-ungdommene på Utøya overbeviste om at det var flere gjerningsmenn som skjøt. Dette rapporterte også NRK om i en artikkel publisert utpå kvelden 22. juli.

Vitner som klarte å komme seg fra øya i live, hevder at det ikke bare var én, men flere gjerningsmenn som skjøt vilt rundt seg på Utøya fredag kveld.

NRK.no 22. juli 2011, 20:30

På sin Facebook-side fortalte også Torbjørn Vereide, leder for Sogn og Fjordane AUF, det samme.

– Skytterne kledde seg ut som politi, så lurte dei oss til å komme fram før dei begynte å skyte oss, skriver han.

NRK.no

I dette oppsiktsvekkende TV8 Buskerud-opptaket av to AP-ungdommer fra Utøya, sier øyenvitnene at det var 3 stykker som skjøt. Videre sier de at den skytteren de selv kom ut for var stor, og snakket tydelig dialekt, muligens trønderdialekt. Ingen ting av dette stemmer med den Anders Behring Breivik vi siden er blitt presentert for, og det offentligheten ble fortalt under den senere rettssaken; nemlig at det kun var én gjerningsmann.

Jeg stod på rasteplassen rett utenfor øya. Jeg hørte flere enn ett våpen – på samme tid. Det måtte være flere enn én for det ble skutt fra flere steder på øya samtidig. Og det hørtes jævlig tydelig. Det er 3-400 meter over dit.

Ikke bare de berørte ungdommene, men også tilfeldige vitner fortalte om flere skyttere, slik som denne svenske langtransportsjåføren:

Yrkessjåfør og vitne: – Det var FLERE som skjøt!

Uheldigvis har myndighetene valgt å hemmelighetsstemple mange av dokumentene som angår 22. juli.

Det gjør på mange måter 22. juli til Norges svar på USAs 11. september. Hemmelighold og tvilsomme forklaringer må sies de to siste tiårene å ha svekket folks tillit til myndighetene over hele den vestlige verden.

Frimurer Anders Behring Breivik – med kompani?

Hemmelighold gir utvilsomt god grobunn for alternative forklaringer rundt dramatiske hendelser, noe myndighetene konsekvent fordømmer som ‘konspirasjonsteorier’.

Én av teoriene rundt 22. juli, er at det internasjonale frimureriet stod bak – eller var sterkt involvert i – udåden. Breivik selv var / er frimurer, i likhet med sin far (og Arbeiderparti-mann) Jens David Breivik og sin advokat Geir Brandt Lippestad – noe som knapt nok nevnes i hovedstrømsmedia. En annen svært sentral frimurer i 2011 var lederen for etterretningstjenesten Torgeir Hagen.

Frimureriet er som de fleste vet en verdensomfattende organisasjon med forgreninger til alle nasjoner, og med mottoet “Ordo ab chao”: Orden ut av kaos.

Minnesmerke til ære for 22. juli ofrene plassert utenfor Frimurerlosjen i Trondheim

Flere er blitt oppmerksomme på den mulige koblingen til frimurerne, og ser det som et stort hån at Trondheim kommune har anlagt et minnesmerke over 22. juli-ofrene rett utenfor frimurerlosjen i Tordenskiolds gate. Vi snakker altså faktisk her om lokalene til en organisasjon hvis medlem ABB stod bak drapet på ungdommene på Utøya.