Økte avgifter og høyere pumpepris skal bidra til store utslippskutt

Foto: Equinor/Arbeiderpartiet.

Regjeringen vil ta store utslippskutt, blant annet ved å heve drivstoffavgiftene og øke innblanding av biodiesel. Det kan bety 27 øre mer for literen.

– Nå har vi en grundig og troverdig plan for å nå våre klimamål fram til 2030. Samtidig skal klimaomstillingen være rettferdig, og det er økonomisk krevende tider for mange. Det tar vi hensyn til i dette budsjettet, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til Aftenposten.

Det samlede opplegget kommer i forslaget til statsbudsjett fredag og skal sørge for at regjeringen får kuttet 6,4 millioner tonn CO2 innen 2030. En del av det er endringer knyttet til bilhold.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) hevder den jevne bilist likevel vil oppleve at bilhold blir billigere hvis forslaget til statsbudsjett for neste blir vedtatt. Årsaken er kutt i trafikkforsikringsavgiften og at det samlede avgiftstrykket dermed går ned, selv om drivstoff blir dyrere.

For å komme i mål med klimasamarbeidet med EU må Norge kutte klimagassene med 16,5 millioner tonn i såkalt ikke-kvotepliktig sektor innen 2030. Regjeringen mener Norge vil overoppfylle forpliktelsene og kutte til sammen 17,3 millioner tonn med det samlede opplegget som kommer i budsjettforslaget fredag.