Øvre Eiker kommune skal ikke bare heise prideflagget – de skal også flagge for urfolk og minoriteter

Dette flagge skal vaie foran rådhuset på kvenfolkets dag som er 16. mars.

Kommunestyret gikk i sitt møte 15. juni inn for at kommunen skal flagge på rådhuset på samefolkets, kvenfolkets, rom- og romanifolkets og etter hvert skogfinnenes nasjonaldag.

– Dette viser en respekt for oss som folk, sier generalsekretæren i Norske kveners forbund.

Samene regnes som urfolk i Norge, mens kvenene, rom-, romani og skogfinnene er nasjonalt vedtatte minoriteter.

Forslag fra en representant
Initiativet til saken kom som et representantforslag fra Kaja Hilleren (SV) til kommunestyret. Det ble en lang diskusjon rundt flagging fra offentlige bygg hvor KrF var blant dem som gikk imot forslaget. SP og FrP hadde fristilt sine representanter til å stemme etter egen overbevisning, så deres representanter var delt. Både H, V, MDG og AP støttet Hillerens forslag som fikk flertall i kommunestyret med 29 mot 8 stemmer.

Flagges på nasjonaldagene
Vedtaket innebærer at det skal flagges fra rådhuset i Øvre Eiker på samefolkets dag 6. februar, kvenfolkets dag 16. mars og rom- og romanifolkets dag 8. april. Når skogfinnene får skaffet seg et flagg, så skal det også flagges på deres dag.

– Et flott initiativ
Generalsekretær Ivar Johnsen i Norske kveners forbund blir positivt overrasket over vedtaket i Øvre Eiker.

– Dette blir jeg glad av å høre. For et flott forslag, og spesielt positivt er det at dette skjer uten at vi har tatt direkte initiativ til noe, sier han.

Johnsen sier at dette betyr mye for kvenene.

– At en kommune går foran og gjør et slikt vedtak, er stort. Det viser en respekt for oss kvener som folk. Det betyr mye, spesielt for kvenene som bor i Øvre Eiker og i distriktet, men også i hele landet, avslutter han. 

Markerer støtte til Pride
Øvre Eiker kommune flagger også med prideflagget på rådhuset lørdag 18. juni, for andre år på rad.

Kilde Øvre Eiker kommune skal flagge for urfolk og minoriteter Eikernytt.no