Pakistan vil insistere på klimaerstatning fra de rike landene etter flomkatastrofen

Illustrasjonsfoto

Pakistan vil insistere på erstatningsordning for klimaskade under FN-toppmøtet

Det ekstreme monsunregnet i Pakistan har satt en tredjedel av landet under vann, kostet over 1000 mennesker og 700000 husdyr livet – til nå – og ødelagt nesten en million bygninger. Regningen blir på minst 10 milliarder dollar, ifølge regjeringen. Området som er berørt, er større enn England og Wales til sammen.

Er flomkatastrofen øyenåpneren som får de rike landene til å hente frem lommeboken og betale erstatning for sitt fossile veksteventyr, spør journalist Jørgen Steen Nielsen i Information (betalingsmur). I globale klimaforhandlinger har utviklingsland lenge forsøkt å få gjennom en erstatningsordning for klimarelatert “tap og skade” som industrilandene har påført dem via sitt fossile energiforbruk. Men rike land frykter et ras av erstatningssaker, og stritter imot.

Pakistan leder utviklingslandenes forhandlingsgruppe til klimatoppmøtet COP27 i Egypt i november. Landet vil insistere på at spørsmålet om klimarettferdighet og tap og skade tas opp på møtet. Siden 2000 har Pakistan blitt påført et gjennomsnittlig årlig tap på 3,8 milliarder dollar fra klimaendringene, ifølge Global Climate Risk Index 2021.

Også finansiering av tiltak for klimatilpasning blir tema i Egypt. De rike landene har lovet 100 milliarder dollar årlig til klimatiltak i utviklingsland, men ennå ikke oppfylt løftet. En ny rapport fra United Nations University i Tyskland fremhever mange måter som land kan forberede seg på og dempe skadene fra flom, hetebølger, tørke og skogbranner. Rapporten ser på ti katastrofer i 2021-22, fra flom i Lagos til matmangel på Madagaskar og hetebølge i British Columbia. Ødeleggelse av natur, økonomisk ulikhet og dårlig planlegging er fellestrekk i rapporten, som er omtalt av Thomson Reuters Foundation.

Kilde – Flomkatastrofen og klimaerstatning: Nytt press på rike land Energi og Klima