Regjeringen har erstattet «lensmann» med den kjønnsnøytrale tittelen «politistasjonssjef»

Lensmann Marit Stigen i Stjørdal og Erna Solberg

Justis- og beredskapsdepartementet har konkludert om «lensmann»-tittelens erstatter, skriver regjeringen i en pressemelding.

Det vakte diskusjon da Politidirektoratet (POD) i februar offentliggjorde sitt forslag til ny tittel som erstatning for den 900 år gamle «lensmann»-tittelen.

Justisdepartementet opplyser at det var Politidirektoratet (POD) som kom med forslaget om å endre «lensmann» til politistasjonssjef. POD foreslo også at stillingskoden «lensmann» skulle endres til politiavdelingsleder.

Den 8. mars i fjor slapp kulturminister Abid Raja (V) nyheten: Regjeringen har fulgt opp Stortingets beslutning fra 2019 og besluttet å innføre kjønnsnøytrale yrkestitler i alle statlige virksomheter.

Dette betyr slutten for begrepet «lensmann» etter 900 års bruk.

Fra 1. juli i år blir Sysselmannen på Svalbard til Sysselmesteren, og nå har altså lensmanstittelen blitt til: Politistasjonssjef.

Videre endres betegnelsene «lensmannsdistrikt» og «lensmannskontor» til «politistasjonsdistrikt» og «politistasjon».

– Lensmannstittelen har en lang historie i det norske samfunnet. Stortingets beslutning om kjønnsnøytrale titler har imidlertid gjort det nødvendig å finne et nytt navn på denne funksjonen. Tittelen blir nå politistasjonssjef. Politistasjon er et godt innarbeidet begrep, og jeg er sikker på at politistasjonssjef er en naturlig og forståelig tittel for publikum, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Forslaget er en oppfølging av regjeringens vedtak 2. mars 2020 om at kjønnsspesifikke stillingstitler over tid skal endres til kjønnsnøytrale titler i alle av statens virksomheter. Det enkelte departement har ansvaret for endringsarbeidet i egen sektor, skriver regjeringen.no

Sterke reaksjoner

Betegnelsen «lensmann» har en over 900 år lang tradisjon, og det vakte sterke reaksjoner da det ble bestemt at denne skulle byttes ut med en kjønnsnøytral tittel. Blant dem som reagerte var Jenny Klinge, justispolitisk talsperson i Senterpartiet.

– Hva i alle dager er det vi driver med? Hva med begrepet nordmenn? Og landsmenn? Det er en misforstått toleranse der det sies at det skal være kjønnsnøytralt, også ender det opp med å være nasjonsnøytralt. Språket vårt blir historieløst, uttalte Klinge, til Nettavisen.

Kilde Lensmann blir politistasjonssjef