Regjeringen vedtar og legger til rette for at ureturnerbare asylsøkere får oppholdstillatelse

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og Statsminister Erna Solberg

Eldre, ureturnerbare asylsøkere som har vært mer enn 16 år i Norge, men som har fått endelig avslag på sin asylsøknad, skal likevel få oppholdstillatelse.

Dette har regjeringen bestemt. Vedtaket frontes av  barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF), men selve gjennomføringen vil ligge under Justis- og beredskapsdepartementet, skriver VG.

– KrF har i lang tid vært opptatt av situasjonen til de lengeværende og ureturnerbare asylsøkerne i Norge. Dette er mennesker som av ulike grunner ikke kan returneres til hjemlandet, men heller ikke har fått opphold i Norge som gir dem mulighet til å delta i samfunnet, sier Ropstad til VG.

Barne- og familieministeren har lenge frontet saken for regjeringen, selv om gjennomføringen ligger under Justis- og beredskapsdepartementet.

Stålsett fikk viljen sin

De «ureturnerbare» asylsøkerne, mennesker som har fått endelig avslag, men som av ulike årsaker ikke kan returneres til sin hjemland, kom i fokus i november 2019, da det ble kjent at biskop emeritus Gunnar Stålsett hadde gitt jobb til en asylsøker med endelig avslag, som ikke hadde arbeidstillatelse.

Etter at det ble kjent at Stålsett brøt norsk lov har han blitt en slags martyr blant venstreorienterte og globale innvandringsforkjempere her i landet.

I systemmedia fremstilles Stålsett ukritisk som en slags helt, som bare har bedrevet “sivil ulydighet”. Det er visst helt greit å bryte norsk lov, så lenge ulovlige innvandrere får bli i Norge.

Lovbryterne hylles av systemmedia og politisk elite

Nå skal disse lovbryterne hylles og deres lovbrudd skal nå brukes som et politisk våpen. Der skal de ved hjelp av media oppfordre politikerne om å gi amnesti for papirløse i Norge. Fordi de mener loven er feil og “umenneskelig”. 

Også sjefredaktør i Nettavisen – Gunnar Stavrum hyller den nylig dømte Arne Viste. Stavrum går så langt, at han faktisk kaller Arne Viste for en hedersmann etter dommen: Hedersmann får fengselsstraff for protest mot kriminelt dårlig politikk

Den politiske kampen om såkalte ureturnerbare ulovlige innvandrere fortsetter med utdeling av priser og hyllest til lovbryterne.

Solberg-regjeringen gir etter

Allerede i Granavolden-plattformen, som la grunnlaget for at Venstre og KrF gikk inn i Solberg-regjeringen, var det en avtale om å «legge til rette for en engangsløsning for eldre ureturnerbare asylsøkere som har bodd lengre enn 16 år i Norge».

Amnestiet vil ifølge høringsnotatet omfatte rundt 50 personer, og gjelder for utlendinger som har oppholdt seg i Norge mer enn 16 år, og har en samlet alder og oppholdstid på 65 år.

Utlendinger må selv søke innen 1. desember, og hvis de oppfyller kravene vil de få like rettigheter som andre som søker om opphold. Straffedømte kan ikke benytte seg av ordningen.

– Mennesker som er ureturnerbare lever i en krevende situasjon med livet på vent. De ønsker å engasjere seg og bli en fullverdig del av samfunnet. I dag har de ikke tilgang til viktige tjenester og vi sier derfor i vårt nye program, som vedtas denne helgen, at vi vil gi lengeværende og ureturnerbare asylsøkere rett til arbeid, skolegang og ordinær helsehjelp, sier Ropstad.

I påvente av forskriftsendring har departementet instruert Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda om at utlendinger som potensielt kan bli omfattet av engangsløsningen ikke skal tvangsreturneres.