Russland innkasserer 1.500 milliarder kroner på energi eksport og halvparten kommer fra EU

Mens EU har vedtatt lover som sikrer utslippskutt, har kritikken mot tapt konkurranseevne økt i styrke.

Russland har tjent 158 milliarder dollar (1.500 milliarder kroner) på eksport av energi siden invasjonen av Ukraina i februar. Halvparten kommer fra EU.

Kraftig økte priser på energi gjør at Russlands inntekter fra eksport av energi er langt høyere i fjor, enda volumet er gått ned, opplyser den finske tenketanken Center for Research on Energy and Clean Air (CREA).

Prisen på gass har nådd rekordhøyder i Europa etter hvert som Russland strammer inn på leveransene. Også prisen på råolje har økt siden invasjonen, selv om den har gått noe ned igjen i det siste.

Organisasjonen skriver at eksport av fossil energi har bidratt med 43 milliarder euro til den russiske statskassen siden invasjonen, noe som er med på å finansiere krigen.

I denne perioden var EU største kjøper av fossilt drivstoff fra Russland, med over 85 milliarder dollar. På annen plass ligger Kina som har kjøpt for 34,9 milliarder, og deretter følger Tyrkia som har betalt 10,7 milliarder for sin russiske energiimport.

Les også – Europeiske gasspriser til himmels etter russisk stans

EU har stanset importen av russisk kull, men importen av olje reduseres bare gradvis, og det er ennå ikke innført begrensninger på kjøp av gass som EU er svært avhengig av.

CREA skriver at stansen i kjøp av kull har vært svært effektiv. Russerne har ikke klart å finne andre kjøpere til å erstatte EU.

Kilde – Russland har tatt inn 158 milliarder dollar på energieksport E24