Den venstreekstreme presten Ivar Flaten demonstrerte sammen med muslimer- mot SIAN i Drammen

Nok en gang, så er det en av de mest radikale prestene i kristen-Norge som går i spissen for mer innvandring til Norge.

Kirken fortsetter å avkristne seg selv. Denne gangen er det den venstreekstreme presten Ivar Flaten i Drammen, som blander Bibelen med budskapet i Koranen. Den radikale sognepresten troppet opp på Strømsø Torg sammen med “mangfoldet” for å bekjempe SIAN sin rett til ytringsfrihet.

Raddis-teologen Ivar Flaten fra Drammen og omegn tros og livssynsforum, som nå fortoner seg som en multikulturens yppersteprest, mobiliserte til felles kamp mot SIAN sammen med Drammen Rød Ungdom og Drammen Sosialistisk Ungdom. Protestmarkeringen prøvde å overdøve SIAN med slagord og høylytte protester.

Når Flaten nå i sin tolerante multireligiøsitet lefler med islam, spør vi; hvor ble det av Bibelens første bud: «Du skal ikke ha andre guder enn meg.»?

KILDE- https://www.dt.no/meninger/religion/drammen/sian-i-drammen-jeg-har-vondt-for-a-forsta-at-de-far-plass-pa-vare-torg/o/5-57-1163756