Stavangermuslimer krenkes av hedersplate med nobelprisvinner Muhammad Yunus’ navn og fotavtrykk

Saken handler ikke som sådan om den korrupsjonsomsuste økonomen og nobelprisvinneren Muhammad Yunus, men kun om hans fornavn. Muslimer mener nemlig at Muhammeds navn  aldri skal tråkkes på, og da menes det tydeligvis helt bokstavelig.

Stavangers muslimer ber nå offisielt om at den bronsebelagte hedersplaten til økonomen Muhammad Yunus fjernes fra gateplanet, og heller henges på veggen. Dette skal være en sak som har ulmet i lang tid hos krenkede muslimer i Stavanger-området.

Som Summer Ejaz, talsperson for Muslimsk Fellesråd Rogaland (MFR), uttrykker det:

– De opplever det problematisk at navnet til personen som er høyt elsket blant muslimer tråkkes på. For meg har dette vært en sak som har verket i flere år.

Summer Ejaz – bystyrepolitiker (H) og talsmann for Muslimsk Fellesråd Rogaland

Det var i 2012 at 15 minneplater ble satt ned på bakkeplan på “Forsoningens Torg” i Stavanger, der økonomen Mohammed Yunus figurerte som en av flere nobelprisvinnere sammen med kjente navn som bl.a. Desmond Tutu og Al Gore.

Lederen for MFR, Summer Ejaz, var bl.a. i mediasøkelys i fjor da han forsvarte foredragsinvitasjonen av den kontroversielle og radikale somaliskkanadieren Said Rageah.

Selv om Ejaz forsvarte selve invitasjonen, mente han riktignok at det var en forskjell på idéer og handling – i det han forsikret følgende:

– Muslimer kan ikke bo i Norge og Vesten uten å forholde seg til norske og vestlige verdier. Sånn sett blir Rageahs budskap feil.

Når bystyrepolitiker og Høyre-representant Summer Ejaz nå krever at minneplaten til Mohammed skal graves opp, har imidlertid idéer blitt til handling: Norske verdier må vike for islam.

Kilde: Rogalands Avis