Stortinget ber regjeringen utarbeide handlingsplan for å kartlegge og forebygge islamofobi

Marian Hussein og to andre SV-politikere la i forrige uke frem et forslag på stortinget om en handlingsplan mot «islamofobi og muslimfiendtlighet»

Hege Storhaug i Rights.no tror dette er et forsøk fra SV på å sikre flere muslimske velgere.

– Partiet vil bli Norges muslimers aller beste venn. Akkurat som De Radikale i Danmark, som gjorde et brakvalg 5. juni etter å ha flørtet og samarbeidet nært med moskémiljø for å vinne stemmer.

Storhaug skjønner seg ikke på forslaget og stiller spørsmål ved virkelighetsoppfatningen i SV.

– Vi lever i en tid der islams maktovertakelse i gatene i form av hijaber, nikaber, skjegg, posebukser og kjortler i ren Midtøsten-stil, preger flere og flere byområder landet rundt. Vi lever i en tid der frykten for terror er større enn noensinne, og der nesten all bekymring fra sikkerhetsmyndighetene adresseres en viss religion/ideologi, skriver hun.

Link- https://www.rights.no/2019/06/vil-sv-trigge-angrep-pa-moskeer-i-norge/