Sykepleier Iris ble sparket fordi hun var uvaksinert – nå prøver hun saken for domstolene

Trebarnsmor og sykepleier Iris Frohe. Foto Facebook

Det er Norsk Hjelpefond som først omtalte saken om Iris M Mariska Frohe

Vi deler deres sak videre. Sykepleier Iris ble sparket fordi hun var uvaksinert! Støtt henne i å prøve saken for domstolene.

Trebarnsmor og sykepleier Iris Frohe ble sagt opp på legevakten da hun ikke godtok å bli diskriminert og utsatt for tiltak fordi hun var uvaksinert. Dette skjedde midt i en periode hvor legevakten slet med bemanningsproblemer. Til tross for at hun gjorde jobben sin etter alle forskriftene og det var et stort behov for hennes arbeidskraft, ble hun likevel sagt opp da hun nektet å godta kravene om testing fordi hun var uvaksinert.

Diskriminering

Hun ble pålagt å teste seg flere ganger i uka, selv om hun var frisk og uten symptomer på covid – noe de vaksinerte slapp å gjøre. Hun var den eneste på arbeidsplassen som hadde takket nei til koronavaksinen. Dette skjedde da det allerede var allmennkunnskap at både uvaksinerte og vaksinerte kunne være smittebærende, og diskrimineringen og kravene til testing var ubegrunnet. Likevel ble hun oppsagt uten at arbeidsgiver ønsket å gi henne noen medisinskfaglig begrunnelse. Dette på et tidspunkt der helsevesenet hadde stort behov for hennes kunnskap, erfaring og arbeidskraft.

Iris elsket jobben sin som sykepleier og har alltid tatt smittevern på høyeste alvor. Hun har lang erfaring innen helsevesenet. Er svært dedikert, godt trent med dyptgående kjennskap til riktig håndtering av smittesituasjoner. Hun var, faglig og medisinsk sett, ikke en større risiko for pasienter og medarbeidere enn de andre på avdelingen. Kommunen v/kommuneadvokaten ønsket ikke å gi henne en rettslig begrunnet avskjedigelse, men henviste kun til Helsedirektoratets anbefalinger.

Vern mot statlig inngripen

Denne saken reiser prinsipielle spørsmål, særlig om at inngrep mot privat part krever hjemmel i lov, og ikke kun en retningslinje eller anbefaling.

Ingen slik sak er tidligere reist for norske domstoler, noe som gjør denne prøvingen relevant for alle arbeidstakere og borgere generelt, og deres vern mot statlig eller offentlig inngripen.

Hvis du ønsker å gjøre en forskjell og påvirke retningen samfunnet går i, ber vi deg hjelpe oss, og støtte denne saken! Det er snakk om våre grunnleggende rettigheter som borgere.

Spleisen går til dekning av saksomkostninger slik at saken kan prøves for en domstol. Om saken vinnes eller om det blir et overskudd fra spleisen, doneres dette til Norsk Hjelpefond (norskhjelpefond.no) for å brukes videre til andre saker som omhandler diskriminerende smitteverntiltak.

Tusen takk for alle bidrag og støtte, del gjerne saken med andre!

Kilde Iris M Mariska Frohe private Facebook profil

Kilde Sykepleier Iris ble sparket fordi hun var uvaksinert! Støtt henne i å prøve saken for domstolene. Spleis