Tok barna ut av skolen etter at læreren hadde undervist klassen om et tredje kjønn, «hen»

Ingelinn Lossius-Skeie

Ekteparet Ingelinn Lossius- Skeie og Erik Skeie valgte å holde barna hjemme fra skolen torsdag og fredag forrige uke etter at sønnen på ni år kom hjem og fortalte at læreren hadde undervist klassen om et tredje kjønn, «hen».

– I norsk lovgivning har vi bare to kjønn og vi ønsker ikke at barna skal lære radikal kjønnsideologi i skolen, sier Lossius-Skeie, første vara til Stortinget og styremedlem i Partiet De Kristne i Agder.

Lossius-Skeie viser til at Stortinget i 2017 sa nei til forslaget om å utrede et tredje kjønn.

Politikeren er nå uavhengig vararepresentant på Stortinget etter å ha meldt seg ut av Frp da hun ble suspendert.

Hun er nå medlem av Partiet De Kristne.

I en pressemelding fra partiet blir undervisningen omtalt som «radikal kjønnsideologi».

Tidligere har hun anmeldt ordføreren i Lillesand. Grunnen var at kommunen hang opp regnbueflagget.

Våre barn skal ikke undervises i «hen»

Sønnen på ni år hjem fra skolen og fortalte at de hadde sittet i sirkel: «Det var helt forferdelig! De sa at det ikke fantes bare hun og han, men hen, og at gutter og jenter, det er bare utseende!»

– Dette utsagnet peker mot «født i feil kropp» og dette er stygt å si til et barn, understreker Lossius-Skeie.

– Stortinget har sagt nei til et tredje juridisk kjønn. «Hen» er henlagt. Hvorfor undervises barna da at det finnes et tredje kjønn, spør Lossius-Skeie.

For å markere at de er imot at barna undervises i radikal kjønnsideologi og om et tredje kjønn, mot Stortingets vedtak, valgte de å ta barna ut av skolen og ba rektor ved skolen komme med en forklaring og en beklagelse.

Men det kom ingen beklagelse. Rektor ved Tingsaker skole, Roy Slettene, viser til Kunnskapsløftet 2020 hvor det i naturfag står at det skal være: «…samtale om likheter og forskjeller mellom kjønnene, om kjønnsidentitet og om menneskets reproduksjon.»

Rektor skriver i sitt svar til ekteparet at han støtter lærernes vurdering med hensyn til det som er undervist, og mener dette er i tråd med læreplanverket. «Ønsker man endringer på det, så må dette taes opp som en politisk sak på nasjonalt nivå», skriver han.

Hva skal vi som foreldre gjøre når rektor sier vi må ta saken opp politisk, en sak som allerede er vedtatt i Stortinget, sier Lossius-Skeie.

Hun har bedt om et møte med rektor og ledelsen ved skolen, et møte som blir førstkommende mandag.

– Det er viktig at vi som foreldre reagerer når undervisningen er slik at barna vil ta skade av den, mener hun.

– Det er veldig skummelt at skolen åpner opp for dette, sier Lossius-Skeie som selv er utdannet lærer.

Hun får mye støtte på facebook og har også mottatt telefoner fra foreldre som er glade for at hun og mannen tar opp saken.

Kilde – Ble undervist om kjønnet «hen» – tok barna ut av skolen NRK