Trusselnivået i Norge tilsier at politiet må stoppe SIAN-demonstrasjon på lørdag

Arkiv foto. Bilde fra demonstrasjon mot SIAN og viser. Venstreekstrem demonstrant i full vigør med islamister

Politiet har bestemt å stoppe en planlagt koranbrenning organisert av organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) foran Stortinget lørdag.

Natt til lørdag 25. juni blei det begått ei svært alvorlig voldshandling i Oslo sentrum. En av politiet sine hypoteser er at det handla om islamistisk terror, og PST har som følge av hendinga satt terrortrusselnivået i Norge til nivå 4.

– Politiet har etter en helhetsvurdering kommet frem til at dette arrangementet ikke kan gjennomføres slik trusselsituasjonen er i dag, skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding.

– Utgangspunktet for politiets vurdering er at det ved flere av SIANs markeringer de siste årene har vært et høyt konfliktnivå, og at det flere ganger har forekommet til dels alvorlige ordensforstyrrelser, står det videre.

Politiet viser til at trusselbildet fortsatt er uavklart etter barskytingen i Oslo forrige helg.

– Politiet vurderer at det fortsatt eksisterer en uavklart trussel om alvorlige voldshandlinger knyttet til hendelsen. På grunn av frykt for alvorlige ordensforstyrrelser må arrangementet flyttes til et annet tidspunkt, skriver de i pressemeldingen.