UDI avdekker hvordan det jukses med familieinnvandringssaker

For at et familiemedlem skal få varig opphold i Norge, må du ha en viss inntekt. Nå avdekker UDI falske arbeidsforhold i familieinnvandringssaker. 

De fleste som innvandrer til Norge fra utenfor EU kommer gjennom familieinnvandring, ikke som asylsøkere. Familieinnvandring betyr at du som familiemedlem søker om å bli gjenforent med nær familie som har opphold i Norge.

Skal du få innvilget søknaden, kreves det blant annet at den personen som bor i Norge og som det søkes familiegjenforening med, har en viss inntekt over tid. Dette er for å kunne forsørge, eller sørge for underhold av, familiemedlemmer som man henter til Norge.

UDI sier de oppdager rundt ti saker i året om fiktivt underhold i familieinnvandringssaker. Underdirektør i UDI, Rolf Anthonisen, sier det er krevende å avdekke slike saker, og at underholdskrav ikke blir undersøkt i alle saker.

I 2020 fikk over 8000 personer innvilget familieinnvandring fra land utenfor EØS. De som vanligvis søker om å få familieinnvandring er enten ektefelle, eller barn av en som bor i Norge.

Les mer i nrk.no