Erik Schjenken

Tidligere ambulansesjåfør Erik Schjenken ble utsatt for grov forhåndsdømming og rasismebeskyldninger fra store deler av det norske samfunnet og massemedia.

«Ambulansesaken» var blant de mest omtalte sakene i media i 2007. Arkivet etter Erik Schjenken (PA-2023) er i sin helhet knyttet til krav om oppreisning etter injurierende anklager som Schjenken anla mot Dagbladet i 2010. Bakgrunnen var Dagbladets dekning av «Ambulansesaken». Erik Schjenken tok ut stevning i Oslo tingrett og vant. Saken ble deretter anket av Dagbladet først til Borgarting Lagmannsrett og videre til Høyesterett i 2013. Dagbladet tapte i alle instanser, inkludert i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i mars 2018.

Arkivet belyser hvilke konsekvenser den massive mediedekningen fikk for Schjenken personlig, helsemessig og arbeidsmessig.

Snakker ut i ny bok og video

Han er en av 12 personer som snakker om Janteloven i den nylanserte boken “Du skal lide for fellesskapet – Hvordan norsk jantelov har ført til 800 000 innbyggere med sosial angst”.

I videoen under kan du høre Erik Schjenken, som er en av de 12 personene som er intervjuet i boken «Du skal lide for fellesskapet»

Kilde – antijanteboka.no