VIDEO: Erik Schjenken – den mørke siden av vårt samfunn

Erik Schjenken

Tidligere ambulansesjåfør Erik Schjenken ble utsatt for grov forhåndsdømming og rasismebeskyldninger fra store deler av det norske samfunnet og massemedia.

«Ambulansesaken» var blant de mest omtalte sakene i media i 2007. Arkivet etter Erik Schjenken (PA-2023) er i sin helhet knyttet til krav om oppreisning etter injurierende anklager som Schjenken anla mot Dagbladet i 2010. Bakgrunnen var Dagbladets dekning av «Ambulansesaken». Erik Schjenken tok ut stevning i Oslo tingrett og vant. Saken ble deretter anket av Dagbladet først til Borgarting Lagmannsrett og videre til Høyesterett i 2013. Dagbladet tapte i alle instanser, inkludert i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i mars 2018.

Arkivet belyser hvilke konsekvenser den massive mediedekningen fikk for Schjenken personlig, helsemessig og arbeidsmessig.

Snakker ut i ny bok og video

Han er en av 12 personer som snakker om Janteloven i den nylanserte boken “Du skal lide for fellesskapet – Hvordan norsk jantelov har ført til 800 000 innbyggere med sosial angst”.

I videoen under kan du høre Erik Schjenken, som er en av de 12 personene som er intervjuet i boken «Du skal lide for fellesskapet»

Kilde – antijanteboka.no