Vil regjeringens nye sanksjonspakke faktisk heller gjøre «Russland Great Again»?

Norge innfører flere sanksjoner mot Russland, blant annet forbud mot import av olje via sjøen fra Russland til Norge.

Som en reaksjon på Russlands folkerettsstridige angrep på Ukraina, har EU innført omfattende sanksjoner som Norge har sluttet opp om. Sanksjonene er fortløpende blitt gjennomført i norsk rett.

Sanksjonene mot Russland er uten historisk sidestykke og de blir stadig strengere. Den hittil siste pakken av sanksjoner ble vedtatt 29. april: Nye sanksjoner mot Russland innført i norsk rett – regjeringen.no.

Med den siste sanksjonspakken innsnevres muligheten til å handle med Russland ytterligere. De viktigste endringene gjelder forbud mot anløp for russiske skip til havner på Fastlands-Norge og forbud mot godstransport på vei for russiske veitransportforetak. Et forbud mot godstransport for hviterussiske veitransportforetak ble vedtatt 5. mai.

I tillegg er langt flere varer blitt underlagt eksportkontroll. Det er også blitt forbudt å importere kull og annen fast fossil brennstoff, samt varer som genererer betydelige inntekter for Russland, og forbudt å eksportere varer som kan bidra til å styrke Russlands industrielle kapasitet – alt fra råstoffer til høyteknologi og kjemikalier.

Tiltakene retter seg også mot digitale lommebøker og kryptobetalinger, så selv i tilfeller hvor det er lov å drive handel blir det i praksis stadig vanskeligere, skriver regjeringen.no.

Svakhetene ved sanksjonene mot Russland begynner å vise seg

Den russiske valutaen har ikke vært sterkere siden 2017. Det er blant annet takket være at russisk olje og gass nå kreves kjøpt i rubler, og ikke dollar eller euro.

På papiret er rubelen den valutaen globalt som har kommet sterkest ut av den uroen som har preget 2022 så langt, skriver Bloomberg.

– De fleste hadde nok ikke ventet seg dette for noen måneder siden, sier valutastrateg i Handelsbanken, Nils Kristian Knudsen, til E24.

Han påpeker likevel at det ikke er frie markedskrefter som står bak styrkingen.

– Det er en form for manipulert kurs. Mye av dette handler om transaksjoner knyttet til olje og gass, sier Knudsen.

Den russiske sentralbanken innførte kapitalkontroll samtidig som import av varer ble gjort svært vanskelig grunnet sanksjoner. I tillegg steg prisene på olje og gass kraftig, og deretter begynte Russland å kreve betaling for råvarene sine i egen valuta.

Så langt er det kjent at Ungarn og Italia har åpnet rubelkontoer for mulig betaling til russiske Gazprom. Russlands visestatsminister, Alexander Novak, uttalte denne uken at halvparten av Gazproms utenlandske kunder opprettet slike kontoer.

Land som ikke har ville betale i rubler, som Polen, Bulgaria og Finland, har fått gasstilførselen stoppet.

– Har grepene russiske myndigheter har gjort knyttet til rubelen vært en suksess?

– Ser man det kun ut ifra Putins ståsted så vil jeg si det er det akkurat nå. Man har ikke latt seg diktere. Samtidig ser det bakenforliggende bildet annerledes ut.

Han kjenner ikke til i farten at andre land har gjort lignende grep og lykkes med det i samme skala.

Tror rubelen vil fortsette å styrke seg

Ifølge valutastrateg Yuri Popov, vil rubelen fortsette å styrke seg utover året. Han mener den vil styrkes til nivåer rundt 50 rubler per dollar i starten av tredje kvartal, skriver Bloomberg.

Forrige gang rubelen var så sterk mot euroen var rett før oljeprisen falt dramatisk i 2014.

Det kan også Knudsen stille seg bak.

– Det er ikke unaturlig at den bare fortsetter å styrke seg mot både euroen og dollaren, sier Handelsbanken-strategen.

Råvareprisene er også ventet å stige i tiden fremover, og DNB Markets anslo i sin siste rapport at prisen kan komme opp i 130 dollar fatet i tredje kvartal.

Kilde – Sanksjoner som svar på Russlands militære aggresjon mot Ukraina – veileder for næringslivet Regjeringen.no

Kilde – Rubelen har ikke vært sterkere på fem år E24