Ap-topper hardt ut mot Støre: Regjeringens overprøving av kommunale vedtak i Kristiansand er uakseptabelt

Ordfører i Kristiansand kommune, Jan Oddvar Skisland, leder KS storbynettverk. Foto: Kristiansand kommune

Søgne har blitt eksempelets makt, og kommunerotet i sør er blitt større enn det en allerede svekket Støre kunne forutse. Nå er Søgne blitt et symbol på hvordan Ap og Sp samarbeider i regjering.

KS storbynettverk har vedtatt en uttalelse der de ber regjeringen om å straks avslutte utredningen om Kristiansand kommune skal deles. Nettverket består av ordførere og byrådsledere i storbyene. Sju av dem er Arbeiderparti-topper som nå går ut mot egen regjering.

Ordførerne i landets storbyer gir alle sin støtte til Kristiansand og Jan Oddvar Skisland. Nå krever de at regjeringen snur i striden om kommuneoppløsing.

Bykommunene i KS storbynettverk stiller seg bak Kristiansand kommune i en uttalelse om at regjeringens overprøving av kommunale vedtak er uakseptabel. Lokaldemokratiet bør avgjøre spørsmål om hvor kommunegrensene skal gå.

KS storbynettverk er et eget nettverk under KS-paraplyen og består av politisk ledelse i de åtte kommunene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Bærum og Drammen – sammen med politisk ledelse i KS. I tillegg har øverste administrative ledelse i de samme kommunene et administrativt storbynettverk.

I uttalelsen heter det at «dette er et oppsiktsvekkende brudd med Hurdalsplattformen, som har knyttet et nasjonalt vedtak om oppløsning til at kommunestyret selv ber om det. Kristiansand bystyre har gjort vedtak om at kommunen ikke ønsker å søke om å få reversert kommunesammenslåingen fra 2020».

Ikke i tråd med tillitsreformen

KS Storbynettverk mener at dersom kommunal- og distriktsdepartementet hopper bukk over bystyret og vil tvangsoppløse kommunen, så er det heller ikke i tråd med tillitsreformen, som signaliserer økt tillit til lokale myndigheter.

Å slå sammen eller splitte kommuner er en omfattende prosess, som krever store ressurser. KS Storbynettverk uttrykker til NTB bekymring for hva en kommunedeling vil medføre av unødvendig ressursbruk og belastning på de ansatte.

Støtte fra et samlet nettverk

Jan Oddvar Skisland er ordfører i Kristiansand og leder KS Storbynettverk. Han er glad for at alle storbyene stiller seg bak uttalelsen om at regjeringen ikke kan overprøve kommunale vedtak om strukturspørsmål.

– Det er til stor støtte å ha alle storbyene i ryggen, sier Skisland.

KS stiller seg også bak Kristiansand kommune.

– For oss er dette spørsmålet prinsipielt. Prinsippet om at innbyggerne selv styrer lokale saker gjennom lokalt valgte representanter er tydelig slått fast i Grunnloven. Hvor kommunegrensene skal gå er og bør være et lokalt anliggende, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Kilde – Storbyene reagerer på overkjøringen av lokaldemokratiet NTB kommunikasjon

Kilde – Spissrotgang og slitsom signingsferd NRK