Ap’s nye handlingsplan for skoler og barnehager skal påtvinge barna “seksualitetsmangfold”

Bildet viser ordførerkandidat for Drammen Ap, Monica Myrvold Berg, og Tonje Brenna, Arbeiderpartiets førstekandidat i Viken.

Drammen Arbeiderparti lanserte i helgen en «mangfold- og rettighetserklæring» i forbindelse med Drammens første Pride på lørdag.

– Samfunnet preges fortsatt av ujevne maktforhold mellom mennesker av ulike kjønn og seksuelle orienteringer, sier Monica Myrvold Berg.

Arbeiderpartiets «mangfold- og rettighetserklæring» har – en 9-punktsplan for et Viken og Drammen som er bygget på mangfold og like rettigheter for alle, heter det så fint.

Her er noen av punktene til Arbeiderpartiets «mangfold- og rettighetserklæring».

1.    Systematisk og kontinuerlig mangfoldsarbeid i skolen og barnehagen, og nulltoleranse for hatprat. Både positive og negative holdninger bygges tidlig – skolen skal være et sted hvor alle mennesker føler seg velkommen og trygg. 

5.    Fornye, forbedre og styrke seksualundervisningen til å også omhandle kjønns- og seksualitetsmangfold, grensesetting, relasjoner og ansvar. 

9.    Implementere kjønnsnøytralitet i flere offentlige bygg og ha mangfoldsfokus i offentlig arbeid. Benytte trepartssamarbeidet for aktivt arbeid for mangfold og likestilling.

Du kan lese hele erklæringen her.