Asylsøkerne fikk noen timer ungdomstjeneste som “straff” etter mishandling av svensk gutt (16) i Kil

Asylsøkerne Mohammed og Amer som mishandlet svensk gutt (16) i Kil, har nå fått sin “straff” i svensk rettsvesen.

At det var asylsøkere bak det groteske angrepet ble fort bemerket, da innvandrerne selv delte videoen om mishandlingen og spredde den på sosiale medier.

Overgrepet fra videoen i Kil viste de to asylsøkerne, Mohammed fra Afghanistan og Amer fra Syria, som utøver vold mot den den svenske gutten. De ble tiltalte for den grove mishandlingen som skjedde i Kil i begynnelsen av mai i år.

Den svenske gutten kjørte rundt i en såkalt EPA-traktor i Kil . Det var da at Mohammed og Amer, ifølge videobeskrivelsen, skal ha latt seg provosere av at det var et sørstatsflagg malt på taket på kjøretøyet.

Filmklippet fra overgrepet viser hvordan svensken blir mishandlet og ydmyket av innvandrerne, og videoen spredte seg hurtig over sosiale medier. Flere av kommentarene i etterkant hevder at videoen er betegnende for den generelle rasistiske forakten som innvandrerne til daglig utviser mot den svenske befolkningen.

Nå er begge asylantene dømt til ungdomstjeneste eller såkalt samfunnstraff. Den ene ble dømt til 11 timer og den andre til 60 timer. De må i tillegg betale 11.000 kroner til offeret i erstatning.

KILDE- https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/tva-doms-for-misshandeln-i-kil?fbclid=IwAR31LpUP9iHBe1BHSBYDFt9_GFIqhC6CIdAxFM_PtCrnRfnTVQuTiWi4sfY