Danmark: Maks 30 prosent innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn i boligområder innen 2030

Danmark: Om ti år skal ikke danske boligområder ha mer enn 30 prosent innbyggere med ikke-vestlig bakgrunn. Dette ifølge et forslag som har støtte fra et flertall i parlamentet, melder Sveriges Radio.

Maksimalt 30 prosent av innbyggerne i et boligområde kan ha innvandrerbakgrunn innen 2030. Det er et av hovedpunktene i en ny dansk politisk enighet og som en majoritet i Folketinget står bak.

Forslaget er en del av en større tiltakspakke som den sosialdemokratiske regjeringen og flere andre partier er enige om.

Målet med tiltakene er å avskaffe det som har blitt kalt ghettoområder i Danmark, som blant annet er preget av at innbyggere med innvandrerbakgrunn er i flertall og majoritet i disse områdene.

Innen 2030 skal det dermed ikke være noe boligområder der innbyggere med ikke-vestlig bakgrunn overstiger 30 prosent. Dette skal oppnås ved blant annet å stramme inn reglene for tildeling av bolig. De vil også kunne rive hus “for å kunne endre et område”, rapporterer SR.