Drammen: MDG og SV vil at innføring av eiendomsskatt skal utredes, og at det er noe som kan bli innført på sikt

Ståle Sørensen (MDG)

Drammen kommunene sine folkevalgte skal kutte hele 250 millioner kroner. I tillegg til korona utgiftene ligger de an til å bruke 100 millioner kroner mer enn kommunen har råd til, og det store pengesluket er helse og omsorg. Da er ikke utgiftene som følge av korona-tiltakene regnet med, som beløper seg til drøyt 50 millioner kroner i måneden.

Eiendomsskatten, er noe som stadig flere kommuner tyr til for å tette budsjetthull, bygge nye skoler og for å opprettholde en uansvarlig innvandringspolitikk. I 2019 hadde 288 kommuner på en eller annen måte innført eiendomsskatt på bolig, ifølge Huseierne.

Av landets byer har Drammen vært et hederlig unntak, men det vil MDGs Ståle Sørensen gjøre noe med.

Dette kom fram når Drammens politikerne var samlet til digitalt budsjettseminar fredag forrige uke for å komme med innspill til hvordan Drammen skal løse sine mildt sagt dystre økonomiske utsikter, ble eiendomsskatten trukket opp av hatten. Først i en bisetning av økonomidirektøren, deretter som et forslag om å bare utrede «en mest mulig harmløs skatt», signert MDGs Ståle Sørensen

For å skape et større økonomisk handlingsrom på sikt, mener økonomidirektør Trond Julin at kommunen i tillegg må kutte 150 millioner kroner.

Totalt må de folkevalgte i løpet av månedene som kommer, finne ut hvilke plusser og minuser som skal få kommunebudsjettet i balanse, aller helst i pluss. En innsparing på minst 250 millioner kroner.

Ved budsjettseminaret til formannskapet den 17. april, ble det signalisert både fra MDG og SV at innføring av eiendomsskatt bør ytterligere utredes, og at det er noe som kan bli innført på sikt.

I løpet av noen minutter hadde utspillet kulminert i et harmdirrende leserinnlegg til Drammens Tidende fra Høyres formannskapsmedlemmer, et oppslag på dt.no og et verbalt munnhuggeri på Facebook mellom Frps Kristin Gjerde og Aps Lina Strandbråten.

Kristin Surlien, gruppeleder i Høyre, Elly Therese Thoresen, Fredrik Haaning og Victoria Fevik, alle formannskapsmedlemmer fra Høyre. Skriver i sitt innlegg.

For å effektivisere, må vi modernisere. For å få budsjettet i balanse, må vi kutte. For å øke inntektene til kommunen, må vi være nytenkende. Det krever at vi må prioritere.

Realiteten dersom vi ikke evner dette, er at vi må innføre eiendomsskatt. Høyre har gått til valg på trygg økonomisk styring, for å forhindre at kommunen må innføre dette. Ved budsjettbehandlingen før jul, fremmet Høyre kun forslag som ga administrasjonen innspill på hvilken retning vi ønsker at kommunen skal ta. Det var et bevisst valg, fordi vi vet hvordan handlingsrommet fremover kommer til å bli. Det betyr ikke at vi ikke skal bruke penger, men at vi må prioritere hvordan vi skal disponere de midlene vi har tilgjengelig.

Arbeiderpartiets valgløfter var å bygge ytterligere et sykehjem utover det Fellesnemda var enige om, og å innføre gratis skolemat til barna i kommunen. Det er kostbare tiltak som må finansieres på bekostning av noe annet, eller ved å innkreve nye skatter og avgifter. Ved samtlige debatter stilte Høyre det betimelige spørsmålet: «Hva ønsker dere da å kutte», uten å få noe svar, skriver de.

I linken under, kan dere se Ståle Sørensen (MDG) fra valgvideo i 2017

Video MDGs Ståle Sørensen

Les hele saken her – Høyre-politikere: Drammen kommune på Luksusfellen eller med eiendomsskatt? DT.no