Ekstreme Rødt-politikere krever at tillatelsen til SIAN-demo på Tøyen blir stoppet

Venstreekstremister og muslimer truer nok en gang med å troppe opp på SIANs stand og utøve ordensforstyrrelser eller vold; denne gang på Tøyen i Oslo.

Multikulturalismens tilhengere taler ofte om et fritt demokrati og påstår at det bør være rom for ytterliggående meninger og holdninger fra deres meningsmotstandere.

Men dessverre så fungerer ikke dette i praksis. Ekstreme forsvarere av multikultur, Islam og innvandring, opererer gjerne i flokker både på nett og i det offentlige rom “for å stoppe hat”, for å bruke en ofte benyttet floskel hos de multikulturelle.

SIAN har søkt og fått tillatelse av bydelen til å avholde et arrangement med stand på Tøyensenteret den 28. september, til tross for at bydelspolitikere har motsatt seg dette.

Bydelsadministrasjonen får støtte av Kommuneadvokaten i at man ikke kan nekte SIAN tillatelse. Bakgrunnen for dette er at det ikke er anledning til å nekte meninger en ikke liker eller å drive forhåndssensur. 

Rødt Gamle Oslo mener imidlertid at premissene for dette standpunktet er feil.

Derfor maner de venstreorienterte nå til kamp mot SIAN arrangementet.

Her er det grunn til å frykte at noen av de mest ekstreme forsvarerne av multikultur, med tilbøyelighet til voldsbruk, vil troppe opp.

De vil da formodentlig igjen forstyrre den alminnelige ro og orden med det formål å skremme deres meningsmotstandere i SIAN til taushet med trusler.

Kathy Joakimsen som er leder av Rødt i Gamle Oslo, og Olaf Svorstøl (avbildet over), som er gruppeleder for Rødt i bydelsutvalget i Gamle Oslo, maner nå til full kamp mot ytringsfriheten til SIAN arrangementet på Tøyensenteret den 28. september. Det viser seg at Islam er opium for kommunister og andre politisk korrekte individer.

KILDE-https://vartoslo.no/sian-maner-til-innsats-mot-islamproblemet-pa-toyen-stopp-sians-planlagte-arrangement/