Oslo tingrett vil løslate den terrordømte Krekar-vennen Kamil Jalal Fatah

OSLO TINGRETT: Kamil Jalal Fatah som i italiensk rett er dømt sammen med mulla Krekar, ble ikke varetektsfengslet av Oslo tingrett. Han må likevel være hos politiet inntil anken er behandlet.

NRK velger fortsatt å anonymisere den terrordømte muslimske Krekar-vennen Kamil Jalal Fatah, som er bosatt i Drammen og som myndighetene hadde utstyrt med norsk statsborgerskap.

Han blir også omtalt som Krekars høyre hånd. Den terrordømte muslimen gikk nylig rundt som en fri mann i Norge og kunne ikke utleveres til Italia.

Grunnen til dette, var at han var norsk statsborger, derfor kunne han ikke ha blitt utlevert. Det var han fram til mandag.

Oslo tingrett konkluderte med at det er skjellig grunn til mistanke på bakgrunn av dommen i Italia.

«Selv om domspremissene så langt ikke er kjent og at straffesaken ble gjennomført uten at Kamil Jalal Fatah var til stede, kan det etter rettens syn ikke være tvilsomt at den italienske dommen medfører at det foreligger skjellig grunn til mistanke,» skriver tingrettsdommer Per Gammelgård i kjennelsen.

Vilkårene for å fengsle ham er likevel ikke til stede, da dommeren mener faren for at han skal stikke av (unndragelsesfare) er for liten. Dommeren legger til grunn at det kommer en utleveringsbegjæring fra Italia.

Tidligere i sommer ble det kjent at Krekar-vennen hadde fått innvilget statsborgerskap selv om han var under etterforskning for terror i Italia. I rettssaken i juli i år ble Fatah dømt til sju år og seks måneder i fengsel.

I en redegjørelse om saken, opplyste UDI at mannen, da han søkte om statsborgerskapet, krysset av for «nei» i søknadsskjemaet på spørsmål om han var under etterforskning i Norge eller i utlandet.

UDI mente at mannen hadde gitt uriktige og ufullstendige opplysninger «som følge av at personen selv har tilbakeholdt opplysninger av vesentlig betydning for vedtaket».

– Han kan ikke utelukke at han kan ha krysset av feil i søknaden, sier advokat Høgtun til NRK.

SE LINK- https://www.nrk.no/norge/seier-for-krekar-meddomt-i-oslo-tingrett-1.14660717